האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22945 סמינר: גרפיקה ממוחשבת

22945 סמינר: גרפיקה ממוחשבת‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב. לפחות קורס אחד לתואר שני במדעי המחשב. ייתכנו תנאי קבלה נוספים בהתאם לנושא הסמינר. ההרשמה לסמינר מותנית באישור בכתב מן האחראי לסמינרים.

מטרת הסמינר היא לימוד מעמיק של נושא מתקדם, תאורטי או מעשי, במדעי המחשב. סמינר יכול לשמש בסיס לעבודה מסכמת.

במסגרת הסמינר יתבקשו הסטודנטים "להתמחות" בנושא מסוים, שאותו ילמדו ממאמרים ו/או ספרים שיקבע מדריך הסמינר. בדרך כלל יידרש מהסטודנטים לערוך חיפוש של חומר נוסף בספריות אוניברסיטאיות או במאגרי מידע אלקטרוניים.

הסטודנטים יידרשו להגיש עבודת סיכום בכתב ולהרצות לפני קבוצת לומדים ואנשי סגל על נושא הסמינר. ייתכנו דרישות נוספות בסמינרים השונים. באחריות הסטודנטים להתעדכן בדרישות אלה אצל מדריך הסמינר, עוד לפני ההרשמה. ציון הסמינר ייקבע על ידי המדריך על פי ההרצאה, העבודה הכתובה ומילוי אחר הדרישות הנוספות (‏אם יהיו כאלה‎)‏.

רשימת הסמינרים

22941

סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב

22943

סמינר: נושאים בהוראה אוניברסיטאית של מדעי המחשב

22944

סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים

22945

סמינר: גרפיקה ממוחשבת

22946

סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה

22947

סמינר: נושאים מתקדמים בבסיסי נתונים

22949

סמינר: נושאים מתקדמים במדעי המחשב

22958

סמינר: בדיקות תוכנה1

22937

סמינר: שיטות מתקדמות בעיבוד שפה טבעית

22951

סמינר מחקר: אבטחה ופרטיות מידע1

22952

סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה1

22953

סמינר מחקר: מערכות בסיסי נתונים וכריית מידע1

22955

סמינר מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת ובלמידה חישובית1

22936

סמינר מחקר: עיבוד שפה טבעית

22959

סמינר מחקר: נושאים בהנדסת תוכנה1


1 תיאור הסמינר מופיע בנפרד.