האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22951 סמינר מחקר: אבטחה ופרטיות מידע

22951 סמינר מחקר: אבטחה ופרטיות מידע‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: 18 נקודות זכות עבור קורסים קודמים בתואר שני במדעי המחשב. ההרשמה לסמינר מותנית באישור בכתב מן האחראי לסמינרים. ידע קודם דרוש: הקורס אבטחת מערכות תוכנה.

הסמינר נועד ליצור קבוצה של סטודנטים המתעניינים בנושאים באבטחת מידע ופרטיות ושמעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום. על הסטודנטים להבין את המחויבות הקבוצתית שיש בהרשמה לסמינר מסוג זה.

הסמינר יתמקד בנושאים הנמצאים בחזית המחקר בתחום, כמו:

  • אבטחה במערכות מבוזרות במדיניות מבוססת תפקידים (‏ROLES‎)‏

  • פרטיות במערכות WEB

  • פרטיות בכריית מידע

  • שימושים בכריית מידע למערכות גילוי חדירות (‏IDS‎)‏

  • הצפנת בסיסי נתונים לצורכי outsourcing.

נושאי הסמינר ישתנו מעת לעת, בהתאם לתחומי העניין של הנרשמים ושל המנחה.

הסמינר כולל פגישות קבוצתיות עם המנחה בתדירות של פעם בשבועיים. הסמינר נמשך כחצי שנה (‏קבוצה חדשה תגובש אחת לשנתיים‎)‏.

מבנה הסמינר

  • במסגרת הסמינר יתבקשו הסטודנטים "להתמחות" בנושא מסוים, שאותו ילמדו ממאמרים שיינתנו על ידי מנחה הסמינר. הסטודנט יידרש להציג את המאמרים בפני הקבוצה ולנהל דיון בנושא שבחר.

  • מכל הסטודנטים נדרשת השתתפות במפגשים ובדיונים של הקבוצה.

  • כל סטודנט יגיש סיכום של המאמרים בנושא שהוא הציג וסיכום של הנקודות שהועלו בדיון הקבוצתי, כולל מסקנות ונקודות נוספות להעמקה. העבודה תועלה לאתר לעיון כל המשתתפים בקבוצה.