האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה

22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: 12 נקודות זכות עבור קורסים בתואר שני (‏לא כולל השלמות‎)‏ בממוצע של 85 ומעלה. ההרשמה לסמינר מותנית באישור בכתב של המנחה בסמינר ושל האחראי לסמינרים. דרוש תואר ראשון במדעי המחשב (‏ובפרט מבני נתונים, אלגוריתמים, קורס בחישוביות וסיבוכיות‎)‏.

קהל היעד

הסמינר מומלץ במיוחד לסטודנטים מצטיינים לתואר שני במדעי המחשב המעוניינים להמשיך במסלול תזה, והמתעניינים בתחומים התאורטיים של מדעי המחשב.

מטרות הסמינר

ליצור פורום פעיל בנושאי אלגוריתמים ותיאוריה במדעי המחשב, ולהכין את אלה מכם המעוניינים להמשיך במסלול תזה לעבודת מחקר: להבין מאמר מדעי, לזקק ממנו נושאים ושאלות למחקר, ולהעביר את הנושא בצורה מובנת לקהל שתאפשר דיון. אפשר ואף מומלץ להמשיך את אחד הנושאים שיהיו בסמינר לתזה בהנחייתו של אחד מהמנחים.

מבנה הסמינר

  • הסמינר כולל מפגשים קבוצתיים.

  • נושאי הסמינר ישתנו מעת לעת, בהתאם לתחומי העניין של הנרשמים ושל המנחים.

  • בין התחומים התאורטיים שיילמדו: אלגוריתמים, מבני נתונים, סיבוכיות חישובית, אלגוריתמי קירוב, אלגוריתמים אקראיים, אלגוריתמים מבוזרים, שיכון מרחבים מטריים, תורת הגרפים וקומבינטוריקה, אופטימיזציה קומבינטורית, קריפטוגרפיה, ועוד.

חובות המשתתפים בסמינר

  • השתתפות ב-80% מהמפגשים ובדיונים של הקבוצה

  • הכנת הרצאה של כשעה וחצי על אחד הנושאים

  • כתיבת סיכום קצר בנושא שהסטודנט הציג וסיכום הנקודות שהועלו בדיון הקבוצתי

מספר המשתתפים מוגבל ל-13 סטודנטים.


1 סמינר זה עונה על הדרישות לסמינר או סדנה בלימודי התואר השני.