האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה

22952 סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: 12 נקודות זכות עבור קורסים בתואר שני (‏לא כולל השלמות‎)‏ בממוצע של 85 ומעלה. ההרשמה לסמינר מותנית באישור בכתב של המנחה בסמינר ושל האחראי לסמינרים. דרוש תואר ראשון במדעי המחשב (‏ובפרט מבני נתונים, אלגוריתמים, קורס בחישוביות וסיבוכיות‎)‏.

קהל היעד

הסמינר מומלץ במיוחד לסטודנטים מצטיינים לתואר שני במדעי המחשב המתעניינים בתחומים התאורטיים של מדעי המחשב.

מטרות הסמינר

ליצור פורום פעיל בנושאי אלגוריתמים ותיאוריה במדעי המחשב, ולהכין את אלה מכם המעוניינים להמשיך במסלול תזה לעבודת מחקר: להבין מאמר מדעי, לזקק ממנו נושאים ושאלות למחקר, ולהעביר את הנושא בצורה מובנת לקהל שתאפשר דיון. אפשר ואף מומלץ להמשיך את אחד הנושאים שיהיו בסמינר לתזה בהנחייתו של אחד מהמנחים.

מבנה הסמינר

חובות המשתתפים בסמינר

מספר המשתתפים מוגבל ל-13 סטודנטים.


1 סמינר זה עונה על הדרישות לסמינר או סדנה בלימודי התואר השני.