האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22953 סמינר מחקר: מערכות בסיסי-נתונים

22953 סמינר מחקר: מערכות בסיסי-נתונים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: 18 נקודות זכות עבור קורסים קודמים בתואר שני במדעי המחשב. ההרשמה לסמינר מותנית באישור בכתב מהאחראי לסמינרים. ידע קודם דרוש: אחד מהקורסים מימוש מערכות בסיסי-נתונים, נושאים מתקדמים במערכות בסיסי-נתונים.

הסמינר נועד ליצור קבוצה של סטודנטים המתעניינים בנושאים אלגוריתמיים של בסיסי נתונים וכריית מידע ושמעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום. על הסטודנטים להבין את המחויבות הקבוצתית שיש בהרשמה לסמינר מסוג זה.

הסמינר יתמקד בנושאים הנמצאים בחזית המחקר בבסיסי נתונים כמו: בסיסי נתונים מבוזרים, בסיסי נתונים בענן ומסוג NOSQL, חוקי הקשר בכריית מידע, מחסני נתונים ובסיסי נתונים ב-WEB. נושאי הסמינר ישתנו מעת לעת, בהתאם לתחומי העניין של הנרשמים ושל המנחה.

הסמינר כולל פגישות קבוצתיות עם המנחה בתדירות של פעם בשבועיים. הסמינר נמשך כחצי שנה (‏קבוצה חדשה תגובש אחת לשנתיים‎)‏.

מבנה הסמינר

  • במסגרת הסמינר יתבקשו הסטודנטים "להתמחות" בנושא מסוים, שאותו ילמדו ממאמרים שיינתנו על ידי מנחה הסמינר. הסטודנטים יידרשו להציג את המאמרים בפני הקבוצה ולנהל דיון בנושא שבחר.

  • מכל הסטודנטים נדרשת השתתפות במפגשים ובדיונים של הקבוצה.

  • כל סטודנט יגיש סיכום של המאמרים בנושא שהוא הציג וסיכום של הנקודות שהועלו בדיון הקבוצתי, כולל מסקנות ונקודות נוספות להעמקה. העבודה תועלה לאתר לעיון כל המשתתפים בקבוצה.