האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22956 קורס מחקר בנושאים מתקדמים בתקשורת: קשירות וקידוד ברשתות

22956 קורס מחקר בנושאים מתקדמים בתקשורת: קשירות וקידוד ברשתות‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב, ואישור המרצה. ידע קודם מומלץ: הקורסים אלגוריתמים אקראיים, אלגוריתמי קירוב.

פיתוח הקורס: פרופ' זאב נוטוב, פרופ' מיכאל לנגברג

נושאי הלימוד

הקורס סוקר נושאים תאורטיים מתקדמים ברשתות תקשורת ומהווה בסיס רחב לסטודנטים המעוניינים להמשיך במחקר בתחום זה. הקורס בנוי משני חלקים מרכזיים:

הקורס תאורטי בעיקרו ומציג נושאים בסיסיים לצד תוצאות מחזית המחקר, ובתוך כך פורס מגוון של שאלות פתוחות בתחום ואת אפשרויות המחקר לקראת כתיבת תזה בנושאים הנדונים.

מבנה הקורס ואופן הלימוד

ההוראה של קורסי המחקר נעשית על ידי חבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה ומתבססת על פגישות פרונטליות ומאמרים עכשוויים בתחום. הקורסים עוסקים בנושאים שבחזית המחקר כהכנה לכתיבת חיבור מחקרי בנושאים אלו. הרישום לקורס מותנה באישור מחבר הסגל האחראי על הקורס.

שימו לב: קורסי מחקר אינם מופיעים בטבלת הקורסים והרישום אליהם שונה מהרישום הרגיל לקורסים. על סטודנטים המעוניינים ללמוד קורס מחקר לפנות לחבר הסגל האחראי על הקורס לקבלת אישור הרשמה ולבירור מועדי פתיחת הקורס.