האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22957 קורס מחקר בהנדסת תוכנה מונחית היבטים

22957 קורס מחקר בהנדסת תוכנה מונחית היבטים‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב, ואישור המרצה. ידע קודם מומלץ: הקורס הנדסת תוכנה וניסיון תכנותי ב-Java.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד לורנץ

הקורס מיועד לסטודנטים לתואר שני במדעי המחשב המתעניינים במחקר בהנדסת תוכנה. הקורס פורס מגוון של שאלות פתוחות בתחום, כיווני מחקר חדשניים בתחום, ואת אפשרויות המחקר לקראת תזה בנושאים שונים.

נושאי הלימוד

הקורס סוקר נושאי מחקר מתקדמים בהנדסת תוכנה ומקנה רקע שימושי לסטודנטים המעוניינים להמשיך במחקר בתחום זה. הקורס מתמקד בגישה מונחית היבטים להנדסת תוכנה (‏aspect-oriented software engineering‎)‏ וסוקר שפות תכנות מונחות היבטים (‏aspect-oriented programming‎)‏ המותאמות במיוחד למימוש מערכות תוכנה עם דרישות צולבות (‏crosscutting concerns‎)‏. במסגרת הקורס יילמדו מנגנוני מודולריזציה (‏modularization‎)‏ להתמודדות יעילה עם דרישות צולבות, שקיומם הינו תופעה נפוצה במערכות תוכנה מודרניות והגורם העיקרי לבעיות של קוד שזור (‏tangled code‎)‏ וקוד פזור (‏scattered code‎)‏.

מבנה הקורס ואופן הלימוד

ההוראה של קורסי המחקר נעשית על ידי חבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה ומתבססת על פגישות פרונטאליות ומאמרים עכשוויים בתחום. הקורסים עוסקים בנושאים שבחזית המחקר כהכנה לכתיבת חיבור מחקרי בנושאים אלו. הרישום לקורס מותנה באישור מחבר הסגל האחראי על הקורס.

כל סטודנט יידרש לבצע פרויקט מחקרי קטן ולהגיש מאמר קצר.

שימו לב: קורסי מחקר אינם מופיעים בטבלת הקורסים והרישום אליהם שונה מהרישום הרגיל לקורסים. על סטודנטים המעוניינים ללמוד קורס מחקר לפנות לחבר הסגל האחראי על הקורס לקבלת אישור הרשמה ולבירור מועדי פתיחת הקורס.