האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22958 סמינר: בדיקות תוכנה

22958 סמינר: בדיקות תוכנה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב. לפחות אחד מבין הקורסים בדיקות תוכנה או הנדסת תוכנה (‏מי שלא סיים עדיין את הקורס הנדסת תוכנה, אך עבר את הבחינה בהצלחה, יכול לפנות לאחראי על הסמינרים לקבלת אישור הרשמה‎)‏. בכל מקרה, ההרשמה לסמינר מותנית באישור בכתב מן האחראי לסמינרים.

פיתוח הקורס: ד"ר מרק טרכטנברוט

המטרה המרכזית של הסמינר היא חשיפה לכיווני מחקר ופיתוח עכשוויים בתחום בדיקות תוכנה. בדיקות תוכנה הינו אחד התחומים בהנדסת תוכנה המתפתחים בקצב מהיר מאוד. בשנים אחרונות, התפתחו והוטמעו מגוון רחב של שיטות וכלים חדשים לבדיקה של מערכות תוכנה (‏למשל, עבור בדיקה של תוכנה מונחית עצמים, עבור בדיקות יחידה, עבור בדיקות מונחות מודלים, וכו'‎)‏. כמו כן, הופיעו גישות ומתודולוגיות חדשות (‏כגון פיתוח מונחה בדיקות‎)‏ המתאפיינות ברמה גבוהה של אינטגרציה בין פיתוח ובדיקה של תוכנה.

נושאי הלימוד

בדיקת סוגים מיוחדים של מערכות תוכנה (‏מערכות מקביליות, מערכות בסיסי נתונים, יישומי אינטרנט וכו'‎)‏, בדיקות מונחות מודלים, יצירה אוטומטית של בדיקות, בדיקות מבוססות מוטציות ועוד.

מבנה הסמינר

במסגרת הסמינר, כל סטודנט יידרש לקרוא מספר מאמרים בנושא שהוא יבחר, להכין עבודה כתובה עם סקירה וניתוח של החומר, ולתת הרצאה.