האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22959 סמינר מחקר: נושאים בהנדסת תוכנה

22959 סמינר מחקר: נושאים בהנדסת תוכנה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: לפחות 5 קורסים לתואר שני במדעי המחשב בממוצע מצטבר של 85 ומעלה. ההרשמה מותנית באישור בכתב של האחראי האקדמי על הסמינר ושל אחראי הסמינרים במדעי המחשב. ידע קודם מומלץ: הקורסים הנדסת תוכנה, ניהול מיזמי תוכנה, פרויקט מתקדם במדעי המחשב, קורס מחקר בהנדסת תוכנה מונחית היבטים.

מטרת הסמינר היא לפתח יכולת קריאה והבנה ביקורתית של מאמרים מקצועיים בתחום של הנדסת תוכנה (‏Software Engineering‎)‏ כחלק מפיתוח יכולות מחקריות של הסטודנטים. הסמינר נועד לסטודנטים מצטיינים לתואר שני במדעי המחשב בעלי זיקה למחקר, כשלב ראשון לקראת ביצוע מחקר במסגרת כתיבת תזה.

הסמינר יתמקד בנושאים הנמצאים בחזית המחקר. במסגרת הסמינר יתבקשו הסטודנטים "להתמחות" בנושא מסוים, שאותו ילמדו ממאמרים בתחום. נושאי הסמינר ישתנו מעת לעת.

מבנה הקורס ואופן הלימוד