האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22999 עבודה מסכמת במדעי המחשב

22999 עבודה מסכמת במדעי המחשב‏

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב תואר שני / מדעי המחשב

לקראת סיום לימוד הקורסים במסלול ללא תזה על הסטודנטים לגבש נושא לעבודה מסכמת ולבחור מנחה לעבודה (‏על פי הנושא‎)‏. לאחר מכן, על הסטודנט להכין הצעה לעבודה המסכמת, ולהגישה חתומה על ידי המנחה לאישור הוועדה המחלקתית לתואר שני. תוך חודשיים מאישור הצעת העבודה על ידי הוועדה, ולא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום לימוד הקורסים לתואר, על הסטודנטים להירשם לעבודה המסכמת.

נוהל ההרשמה לעבודה המסכמת מופיע בפרק הרשמה בידיעון האקדמי.

היקף העבודה המסכמת הוא כשתי עבודות סמינריוניות. אופי העבודה יכול להיות מעשי (‏פרויקט‎)‏ או תאורטי. כתיבת העבודה המסכמת תימשך בין סמסטר אחד לשניים. בסיום העבודה יידרשו הסטודנטים להציג את העבודה המסכמת בפני קהל.

באתר התואר השני במדעי המחשב תוכלו למצוא רשימה של מנחים פוטנציאליים ותחומי העניין שלהם,1 פירוט תהליך ההרשמה והעבודה, דוגמה להצעה לעבודה וכן עבודות מסכמות לדוגמה. כמו כן, תוכלו למצוא בו הנחיות לכתיבת הצעה לעבודה מסכמת והנחיות לכתיבת עבודה מסכמת.


1 לקבלת עזרה באיתור מדריך מומלץ לפנות לאחראי המחלקתי לעבודות מסכמות ולתזה.