האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב

30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים. ידע קודם מומלץ: יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל זמיר, פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' גד נתן, נורית חלוזין, מרגלית פיין, ריבה נדם, ד"ר מיכל שטרן

יועצים: פרופ' שמואל אביטל, פרופ' יוסף יהב, פרופ' יוסף רינות

קורס זה הוא המשכו של הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏. הקורס מציג את השיטות העיקריות להיסק מנתוני מדגם לאוכלוסייה כולה. בקורס זה נלמד השימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS.

חומר הלימוד

יחידה 9

דגימה ומשפטי גבול

יחידה 10

עקרונות של אמידה ובדיקת השערות

יחידה 11

אמידה ובדיקת השערות עבור פרמטרים שונים

יחידה 12

מבחנים א-פרמטריים

חומר הלימוד כולל תוכנת SPSS ומדריך למידה לשימוש בתוכנה.


1 קורס זה חופף בתוכנו לקורס הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.