האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

לא נדרש ידע על-תיכוני קודם.

עדכון הקורס (‏מהדורה שנייה‎)‏: פרופ' ציפי ארליך, פרופ' רות בייט- מרום, ענת גזית (‏אסיסטנטית‎)‏.

פיתוח הקורס (‏מהדורה ראשונה‎)‏: פרופ' שמואל זמיר, פרופ' רות בייט-מרום, מרגלית פיין, ריבה נדם, סטנלי ברקן

יועצים (‏מהדורה שנייה‎)‏: ד"ר גיל אלון.

יועצים: פרופ' שמואל אביטל, פרופ' יוסף גיליס, פרופ' יוסף יהב, פרופ' אמנון יקימובסקי

הקורס נועד להקנות מושגים בסיסיים בתורת ההסתברות ובעיבוד נתונים, שהם שני המרכיבים העיקריים של הסטטיסטיקה, ולשמש תשתית לקורס הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏.

חומר הלימוד

היחידה הראשונה בקורס היא הקדמה כללית לסטטיסטיקה, ובה מתוארת ההתפתחות ההיסטורית של הסטטיסטיקה, וניתן מושג על אופי עבודת הסטטיסטיקאים.

היחידה הבאה אחריה מציגה דרכים לתיאור, לסיכום ולקיבוץ נתונים בעזרת טבלות, גרפים ומדדים שונים – אלה הם יסודות הסטטיסטיקה התיאורית.

בשאר היחידות של הקורס יונחו היסודות לתורת ההסתברות, שהיא המכשיר המתמטי החשוב ביותר לסטטיסטיקה. זהו ענף המתמטיקה, העוסק בתופעות שיש בהן אי-ודאות. נכיר את המושגים: ניסוי מקרי, מרחב מדגם, פונקציות הסתברות, משתנה מקרי, תוחלת, שונות וסטיית תקן.

הגישה לנושאי הלימוד היא מתמטית, אבל לא נדרש ידע קודם מעבר למתמטיקה ברמה תיכונית סבירה.2


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 לסטודנטים שרמת ידיעותיהם במתמטיקה היא של בגרות בהיקף מצומצם (‏3 יחידות לימוד‎)‏, וכן לסטודנטים שלמדו מתמטיקה בהיקף מורחב (‏4 או 5 יחידות לימוד‎)‏ אך לא עסקו בה זמן רב, או שהישגיהם היו נמוכים, מומלץ לעיין בתיאור הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏.