האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

31001 אנגלית למדעים: מתקדמים ב

31001 אנגלית למדעים: מתקדמים ב‏1

שיוך: אנגלית כשפה זרה (‏אקדמי‎)‏ / אנגלית כשפה זרה

תנאי קבלה: סיווג למתקדמים ב על פי המבחן הפסיכומטרי או על פי מבחן המיון באנגלית אמי"ר/ם, או סיום בהצלחה של הקורס המכין מתקדמים א.

קורס ברמה רגילה שאינו מקנה נקודות זכות

הקורס נועד לפתח אצל הסטודנטים שימוש באסטרטגיות קריאה המאפשרות קריאה יעילה של חומר אקדמי באנגלית. אסטרטגיות הקריאה כוללות: מיומנויות קוגניטיביות, העשרת אוצר מילים ומבנים לשוניים, והבנת דפוסים של ארגון טקסט אקדמי. הקורס מקנה כלים להבנת טקסטים אקדמיים ולקריאה מושכלת וביקורתית.

מבנה הקורס

הקורס כולל מאמרים אקדמיים ממגוון נושאים בתחומי מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה וכימיה.

היחידות כוללות את החלקים הבאים:

מתכונת הלימוד

הקורס מוצע בהנחיה מוגברת מקוונת.2

דרישות הקורס כוללות מטלות חובה, בחינת ביניים ובחינת גמר. לפרטים נוספים ראו אנגלית כשפה זרה.

יש לסיים קורס זה לפני ההרשמה לקורס מתקדם.


1 סטודנטים ותיקים שנרשמו בעבר לקורס אנגלית: הבנת הנקרא לתלמידי מדעים (‏מתקדמים ב או רמה A בעבר‎)‏ או לקורס אנגלית: הבנת הנקרא לתלמידי מדעי הרוח והחברה (‏מתקדמים ב או רמה A בעבר‎)‏ בלי שעברו בחינת אמי"ר, ולא עמדו בדרישות הקורס, לא יוכלו להירשם פעם נוספת לקורס זה. יהיה עליהם להיבחן בבחינת אמי"ר וללמוד את אחד הקורסים – מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א – שאליו יסווגו לאחר הבחינה.

2 הקורס מתנהל באמצעות האינטרנט, לכן גישה זמינה לאינטרנט הינה חיונית.