האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

31016 אנגלית לכלכלה ניהול וחשבונאות: מתקדמים ב

31016 אנגלית לכלכלה ניהול וחשבונאות: מתקדמים ב‏1

שיוך: אנגלית כשפה בינלאומית (‏אקדמי‎)‏ / אנגלית כשפה בינלאומית

תנאי קבלה: סיווג למתקדמים ב על פי המבחן הפסיכומטרי או על פי מבחן המיון באנגלית אמי"ר/ם, או סיום בהצלחה של הקורס המכין מתקדמים א (‏61133‎)‏.

קורס ברמה רגילה שאינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס: ריטה פאינרו, טובה פרסוף

יועצים: ד"ר ליאור כהן, קלייר גורדון, גלית כהנא

הקורס נועד להכין את הסטודנטים למאה ה-21, להקנות להם שליטה בשפה האנגלית במישור האקדמי, המקצועי והאישי על פי הקריטריונים האירופאיים המקובלים בעולם- (‏CEFR‎)‏.

הקורס מבוסס על למידה פעילה הכוללת שימוש בארבע מיומנויות השפה, דיבור, כתיבה, שמיעה, קריאה, שיבואו לידי ביטוי במפגשים, בהכנת שיעורי הבית ובהגשת המטלות. הקורס יפתח אצל הסטודנטים:

אסטרטגיות קריאה הכוללות: מיומנויות קוגניטיביות, העשרת אוצר מלים ומבנים לשוניים והבנת דפוסים של ארגון טקסט אקדמי;

אסטרטגיות כתיבה הכוללות: ניתוח טקסטים מסוגים שונים, כתיבת סיכומים, מיזוג מקורות בכתיבה ונקיטת עמדה ביקורתית;

אסטרטגיות דיבור הכוללות: שיח ודיון פורמלי ולא פורמלי בתכנים המבוססים על נושאי הקורס.

נושאים שיילמדו בקורס

תכנים מתחום הכלכלה, ניהול וחשבונאות כגון כלכלה במאה ה-21, יזמות וסטארט-אפים, הונאה ואתיקה בעולם העסקים, מגדר, רב תרבותיות ועוד.

מתכונת הלימוד

הקורס מוצע ללימוד בהנחיה וירטואלית – השתתפות מקוונת במפגשי הקורס2.

דרישות הקורס

הערה: יש לעמוד בהצלחה בחובות קורס זה לפני ההרשמה ללימוד קורס אקדמי ברמה מתקדמת.


1 סטודנטים סטודנטים ותיקים שנרשמו בעבר לקורס אנגלית: הבנת הנקרא לתלמידי מדעים (‏מתקדמים ב או רמה A בעבר‎)‏ או לקורס אנגלית: הבנת הנקרא לתלמידי מדעי הרוח והחברה (‏מתקדמים ב או רמה A בעבר‎)‏ בלי שעברו בחינת אמי"ר/ם, ולא עמדו בדרישות הקורס, לא יוכלו להירשם פעם נוספת לקורס זה. יהיה עליהם להיבחן בבחינת אמי"ר/ם וללמוד בקורס אנגלית בהתאם לסיווג שיקבלו.

2 הקורס מתנהל באמצעות האינטרנט, לכן גישה זמינה לאינטרנט הינה חיונית.