האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

31017 אנגלית למדעי המחשב ומתמטיקה: מתקדמים ב

31017 אנגלית למדעי המחשב ומתמטיקה: מתקדמים ב‏1

שיוך: אנגלית כשפה בינלאומית (‏אקדמי‎)‏ / אנגלית כשפה בינלאומית

תנאי קבלה: סיווג למתקדמים ב על פי המבחן הפסיכומטרי או על פי מבחן המיון באנגלית אמי"ר/ם, או סיום בהצלחה של הקורס המכין מתקדמים א (‏61133‎)‏.

קורס ברמה רגילה שאינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס: נורה חאג'

יועצת: קלייר גורדון

הקורס נועד להכין את הסטודנטים למאה ה-21, להקנות להם שליטה בשפה האנגלית במישור האקדמי, המקצועי והאישי על פי הקריטריונים האירופאיים המקובלים בעולם (‏CEFR‎)‏‏.

הקורס מבוסס על למידה פעילה הכוללת שימוש בארבע מיומנויות השפה, דיבור, כתיבה, שמיעה, קריאה, שיבואו לידי ביטוי במפגשים, בהכנת שיעורי הבית ובהגשת המטלות. הקורס יפתח אצל הסטודנטים:

אסטרטגיות קריאה הכוללות: מיומנויות קוגניטיביות, העשרת אוצר מילים ומבנים לשוניים והבנת דפוסים של ארגון טקסט אקדמי;

אסטרטגיות כתיבה הכוללות: ניתוח טקסטים מסוגים שונים, כתיבת סיכומים, מיזוג מקורות בכתיבה ונקיטת עמדה ביקורתית;

אסטרטגיות דיבור הכוללות: שיח ודיון פורמלי ולא פורמלי בנוגע לתכנים המבוססים על נושאי הקורס.

נושאים שיילמדו בקורס

תכנים ממדעי המחשב והמתמטיקה כגון בינה מלכותית, נתוני עתק, רשתות חברתיות וסוגיות הקשורות להשתלבות בעולם העבודה בהי-טק.

מתכונת הלימוד

הקורס מוצע ללימוד בהנחיה וירטואלית – השתתפות מקוונת במפגשי הקורס2.

דרישות הקורס

הערה: יש לעמוד בהצלחה בחובות קורס זה לפני ההרשמה ללימוד קורס אקדמי ברמה מתקדמת.


1 סטודנטים ותיקים שנרשמו בעבר לקורס אנגלית: הבנת הנקרא לתלמידי מדעים (‏מתקדמים ב או רמה A בעבר‎)‏ או לקורס אנגלית: הבנת הנקרא לתלמידי מדעי הרוח והחברה (‏מתקדמים ב או רמה A בעבר‎)‏ בלי שעברו בחינת אמי"ר, ולא עמדו בדרישות הקורס, לא יוכלו להירשם פעם נוספת לקורס זה. יהיה עליהם להיבחן בבחינת אמי"ר וללמוד את אחד הקורסים – מתקדמים ב, מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום בסיסי א – שאליו יסווגו לאחר הבחינה.

2 הקורס מתנהל באמצעות האינטרנט, לכן גישה זמינה לאינטרנט הינה חיונית.