האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

33000 סמינר דוקטורנטים בחינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

33000 סמינר דוקטורנטים בחינוך: טכנולוגיות במערכות למידה‏

4 נקודות זכות תואר שלישי

שיוך:

תנאי קבלה: קבלה לתוכנית התואר השלישי בחינוך: טכנולוגיות במערכות למידה.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט ופרופ' יורם עשת

מבנה הקורס

סמינר הדוקטורנטים ישמש קבוצת הדרכה, ייעוץ וסיוע להליך התכנון, הביצוע והכתיבה של עבודת הדוקטורט בתחום של טכנולוגיות במערכות למידה. הסמינר נועד לסייע לתלמידי הדוקטורט לחדד את נושא המחקר, לכתוב את הצעת המחקר וללוות אותם בהמשך העבודה עד השלמת הדוקטורט. ככזה, יתמקד הסמינר בנושאי המחקר של הסטודנטים. גם סוגיות עקרוניות שיידונו בו (‏דוגמת, כתיבה אקדמית וכתיבת מאמר‎)‏, ייעשו בהקשר של המחקרים הספציפיים של הסטודנטים. בהתאמה, יעסוק הסמינר בסוגיות הקשורות במחקר ברמת דוקטורט, כגון גיבוש שאלות המחקר והמסגור התיאורטי.

נוסף על כך, הסמינר נועד ליצור סוציאליזציה אקדמית של הסטודנטים עם התחום ועם חוקרים מרכזיים בתחום זה, ולשמש סביבה אקדמית דינמית ותומכת עבורם - סביבה שתקדם פיתוח קשרים עם קהילת שווים תומכת ומסייעת בהתקדמות. במסגרת הסמינר, יציגו הסטודנטים את השלבים השונים בהתקדמותם בגיבוש הצעת המחקר, וייערך בהם דיון. כמו כן, יוזמנו לסמינר דוקטורנטים בעבר ובהווה וחברי סגל, שישתפו את הסטודנטים בניסיונם המחקרי, וידגישו סוגיות ואתגרים שבהם נתקלו ונתקלים בבקשם לקדם את מחקרם.