האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

33001 סוגיות מתקדמות במחקר לתלמידי דוקטורט בחינוך

33001 סוגיות מתקדמות במחקר לתלמידי דוקטורט בחינוך‏

4 נקודות זכות תואר שלישי

שיוך:

תנאי קבלה: קבלה לתוכנית התואר השלישי בחינוך: טכנולוגיות במערכות למידה.

פיתוח הקורס: פרופ' אינה בלאו ופרופ' יצחק ברקוביץ.

תיאור הקורס

קורס זה נועד לספק לסטודנטים לתואר שלישי בחינוך הבנה של סוגיות מתמקדות הקשורות לתכנון מחקר ומתודולוגיה. הקורס יעסוק בנושאים הבאים: .1 מושגים, .2 תיאוריה, .3 פרדיגמות, .4 עיצוב מערך מחקר כמותי, .5 עיצוב מערך מחקר איכותני ומשולב, .6 מקוריות ואימפקט, .7 הכללה. מטרת הקורס היא לפתח הבנה מעמיקה של סוגיות מחקריות אלו תוך נגיעה בהיבטים של פילוסופיה של המדע, סוציולוגיה של המדע ומתודולוגיה מדעית. הנושאים שנבחרו לקורס זה רלוונטיים לסטודנטים לתואר שלישי העוסקים בגישות מחקריות שונות ובנושאים מחקריים מגוונים.

חומר הלימוד

חומר הלימוד בקורס כולל מקראת מאמרים באנגלית.