האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

42110 היהודים באימפריה הרומית (‏ברוסית‎)‏

42110 היהודים באימפריה הרומית (‏ברוסית‎)‏‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר רבקה ניר (‏כתיבה וריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' אוריאל רפפורט, פנחס פולונסקי; אלכסנדר זיניגרד (‏תרגום‎)‏

הקורס עוסק בתולדות ישראל מחורבן הבית השני בשנת 70 לספה"נ ועד לימיו של רבי יהודה הנשיא וחתימת המשנה בשנת 220 לספה"נ בקירוב. לימוד התקופה מתמקד בנושאים האלה:

א.

השתקמותה של האומה היהודית לאחר החורבן בהנהגתם של רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל דיבנה.

ב.

היפרדותה של הנצרות מן היהדות.

ג.

מרד התפוצות ופולמוס של קיטוס.

ד.

מרד בר-כוכבא.

ה.

מעבר מרכז הכובד של היישוב מיהודה לגליל וההתמודדות עם תוצאות המרד.

ו.

תקופת נשיאותו של רבי יהודה הנשיא.

מבנה הקורס

הקורס מתבסס בעיקרו על ספרו של ג' אלון, תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד (‏הקיבוץ המאוחד, 1975‎)‏, שתורגם לרוסית. נוסף על הספר הזה תורגמו במיוחד לקורס כמה מחקרים נוספים שנועדו להרחיב היבטים מסוימים בתולדות התקופה, ולהאיר אותה מנקודות ראות שונות. מאמרים אלה מרוכזים בקובץ מאמרים נפרד.

הלימוד בקורס נעשה באמצעות מדריך למידה נרחב המכיל מבואות קצרים על הנושאים הנדונים בקורס, מקורות מרכזיים הנדונים בספרו של אלון או במאמרים, שאלות הדרכה והפעלה, מילון מושגים ושמות, מפות, וכדומה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.