האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

42143 בין יהודים לנוצרים (‏ברוסית‎)‏

42143 בין יהודים לנוצרים (‏ברוסית‎)‏‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה note1

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אורה לימור, ד"ר רם בן-שלום; פרופ' אורה לימור, פרופ' יוסף קפלן, ד"ר עמוס הופמן, ד"ר יוסף ציגלר, ד"ר אמנון רז-קרקוצקין (‏כתיבה‎)‏; יוליה ברשדסקי-ליבוביץ', אורי גרשוביץ', אלכסנדר קוליק (‏עריכה מדעית‎)‏, מאשה בומן (‏תרגום‎)‏, מיכאל ויסקופף (‏עריכה‎)‏

יועץ: ד"ר דן שפירא

הקורס הוא תרגום מלא של הקורס בין יהודים לנוצרים (‏10275‎)‏. נוספו לו מעט הסברים והערות, שנועדו לקהל דוברי רוסית.

הקורס עוסק במפגש בין הרוב הנוצרי ובין המיעוט היהודי באירופה, מהולדת הנצרות ועד ראשית העת החדשה, כפי שהוא מתבטא בתחומים השונים של חיי החברה והתרבות. הוא סוקר את השלכותיו של המפגש על דמותן של שתי הקבוצות גם יחד, ואת מקומו בהתפתחות תרבות המערב מזה ובמהלך ההיסטוריה היהודית מזה.

חומר הלימוד

יחידה 1

יעקב ועשיו

יחידה 2

רוב ומיעוט

יחידה 3

דמיון ושוני (‏לשונות, מגורים, לבוש‎)‏

יחידה 4

יהודים בבית המשפט הנוצרי: דיון בשבועת היהודים

יחידה 5

הוויכוח בין יהודים לנוצרים

יחידה 6

האמת העברית (‏המפגש בין יהודים לנוצרים בתחום לימוד המקרא והשפה העברית‎)‏

יחידה 7

אמונה ותבונה (‏המפגש בתחום הרעיונות והפילוסופיה‎)‏

יחידה 8

דימויי עבר (‏המפגש בתחום הספרות‎)‏

יחידה 9

עלילת הדם

יחידה 10

האנוסים

יחידה 11

יהודים ונוצרים בעת הרפורמציה