האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55155 מתודולוגיה של הוראת מקצועות היהדות

55155 מתודולוגיה של הוראת מקצועות היהדות‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ומחשבת ישראל

תנאי קבלה: קבלה ללימודי תעודת הוראה במקצועות היהדות, לפחות 84 נ"ז בקורסים של תואר ראשון, מהן לפחות 30 נ"ז במדעי היהדות. כמו כן יש לסיים בהצלחה את הקורסים תכנון לימודים, הוראה והערכה, פסיכולוגיה בחינוך.

מטרות הקורס

מבנה הקורס

הקורס מתקיים בהוראה פרונטלית של 7 מפגשים כפולים, שהנוכחות בהם חובה. כל אחד מהמפגשים כולל הדגמות מתוך תכניות הלימודים, דיון, התנסות בהוראה של יחידת לימוד וקבלת משוב.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.