האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55156 פרקטיקום בהוראת מקצועות היהדות

55156 פרקטיקום בהוראת מקצועות היהדות‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ומחשבת ישראל

תנאי קבלה: הקורסים מתודולוגיה של הוראת תורה שבעל-פה ומחשבת ישראל, פילוסופיה של החינוך.2

ההכשרה נועדה לאפשר לפרח ההוראה לצפות ולהתנסות בהוראת תורה שבעל-פה ומחשבת ישראל בבית הספר העל-יסודי.

מבנה הקורס

ההכשרה המעשית כוללת צפייה מובנית בשיעורי תורה שבעל-פה ומחשבת ישראל בבית הספר העל-יסודי והתנסות בהוראה.

כל פרח הוראה מלווה במורה מאמן בבית הספר מסוים. פרח ההוראה צופה צפייה מובנית בשיעוריו של המורה המאמן ומשתתף בפעילויותיו בבית הספר. בתום ההכשרה יתקיים שיעור מבחן.

משך תקופת ההכשרה (‏6 שעות בשבוע‎)‏ היא מחודש ספטמבר ועד חודש מאי, עם תום שנת הלימודים.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

2 או הקורס תורת החינוך (‏55004‎)‏, שאינו מוצע עוד.