האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55158 פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה

55158 פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בפסיכולוגיה

תנאי קבלה: דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה. תואר ראשון בפסיכולוגיה.

ההכשרה נועדה לאפשר לפרח ההוראה לצפות ולהתנסות בהוראת הפסיכולוגיה בחטיבה העליונה של בית הספר.

מבנה ההכשרה

כל פרח הוראה מוצמד למורה מאמן בבית ספר מסוים, ועובר הכשרה הכוללת את המרכיבים הבאים:


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.