האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55168 פרקטיקום בהוראת הספרות

55168 פרקטיקום בהוראת הספרות‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בספרות

תנאי קבלה: הקורס מתודולוגיה של הוראת ספרות.

ההכשרה נועדה לאפשר לסטודנטים לצפות בהוראת הספרות בבתי ספר על-יסודיים ולהתנסות בה.

מבנה ההכשרה

ההכשרה המעשית כוללת 5 שעות צפייה שבועיות לאורך כל השנה שעות בשיעורי ספרות בבית ספר תיכון והתנסות בהוראה. בסופה ייבחנו הסטודנטים במבחן מעשי. ההכשרה תלוּוה במורה מאמן ובדיון ביקורתי. את הצפייה בשיעורים בבית הספר אפשר להתחיל במקביל ללימודים בקורס מתודולוגיה של הוראת ספרות.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.