האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55195 פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה

55195 פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בהיסטוריה

תנאי קבלה: הקורסים מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה, פילוסופיה של החינוך.2

ההכשרה נועדה ללוות ולהנחות את הסטודנט בצעדיו הראשונים כמורה.

מבנה ההכשרה

הכשרה מעשית כוללת צפייה בעבודתם של מורים בשיעורי היסטוריה בבית הספר והתנסות בהוראה ובפעילויות בית ספריות נוספות. התנסות זו תלווה במורה מאמן ובמפגשי הנחיה באוניברסיטה. משך תקופת ההכשרה (‏6 שעות בשבוע‎)‏ היא מחודש ספטמבר ועד חודש מאי, עם תום שנת הלימודים.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

2 או הקורס תורת החינוך (‏55004‎)‏, שאינו מוצע עוד.