האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55467 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב

55467 סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה במדעי המחשב

תנאי קבלה: הרשמה לסדנה תלויה באישור האחראי על תעודת ההוראה.

הסדנה אינה מקנה נקודות זכות.

הסדנה אינה מקנה נקודות זכות

פיתוח הסדנה: פרופ' יהודית גל-עזר, ד"ר אלה צור, דביר לנצברג

הסדנה נועדה להקנות גישה דידקטית להוראת מדעי המחשב, והיא מתמקדת בעיקר בנושאים אלה: נושאי יסוד במדעי המחשב, שיטות בפתרון בעיות, תפיסות מוטעות, אסטרטגיות הוראה ולמידה.

מבנה הסדנה

הסדנה מתבססת על הרצאות מוקלטות, שנמצאות באתר הקורס, ועל הספר:

O. Hazzan, T. Lapidot, N. Ragonis, Guide to Teaching Computer Science (‏Springer, 2011‎)‏.

חובות הסטודנטים במהלך הסדנה:

במהלך הסדנה יתקיימו שני מפגשים פרונטליים שבהם יציגו הסטודנטים את מערכי השיעור שהכינו, ויקבלו עליהם משוב ממנחה הסדנה ומעמיתיהם ללימודים.

נושאי הלימוד


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.