האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55469 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה

55469 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בפסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורס דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה.

הסמינר הדידקטי יהווה עיבוד של ההתנסות המעשית (‏פרקטיקום‎)‏ ובו ינותחו היבטים שונים הקשורים בתהליך הצפייה.

מבנה הקורס

לאורך תקופת ההכשרה (‏מספטמבר עד מאי‎)‏ ייערכו 9 מפגשים בהיקף של שלוש שעות שבועיות. המפגשים יוקדשו לליבון סוגיות הקשורות להוראה בפועל ולהתנסות בקטעי הוראה קצרים במסגרת מפגש של עמיתים.

הסמינר הדידקטי יילמד במקביל ללימוד הקורס פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה.

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.