האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55470 סמינר דידקטי בספרות

55470 סמינר דידקטי בספרות‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בספרות

תנאי קבלה: הקורס מתודולוגיה של הוראת הספרות.

הסמינר הדידקטי יהווה עיבוד של ההתנסות המעשית (‏פרקטיקום‎)‏ ובו ינותחו היבטים שונים הקשורים בתהליך הצפייה.

נושאי הלימוד

מבנה הקורס

במהלך הסמינר יתקיימו 9 מפגשים בהיקף של שלוש שעות שבועיות. המפגשים יוקדשו לליבון סוגיות הקשורות להוראה בפועל ולהתנסות בקטעי הוראה קצרים במסגרת מפגש של עמיתים.

במסגרת הסמינר נדרשים הסטודנטים להגיש 5 מטלות חובה העוסקות בהיבטים שונים של תהליך ההוראה.

הסמינר הדידקטי יילמד במקביל ללימוד הקורס פרקטיקום בהוראת הספרות.

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.