האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55471 סמינר דידקטי בהוראת מקצועות היהדות

55471 סמינר דידקטי בהוראת מקצועות היהדות‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ומחשבת ישראל

תנאי קבלה: הקורס מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל.

הסמינר הדידקטי יהווה עיבוד של ההתנסות המעשית (‏פרקטיקום‎)‏ ובו ינותחו היבטים שונים הקשורים בתהליך הצפייה.

מבנה הקורס

במהלך הקורס ייערכו 9 מפגשים. המפגשים יוקדשו לליבון סוגיות הקשורות להוראה בפועל ולהתנסות בקטעי הוראה קצרים במסגרת מפגש של עמיתים.

הסמינר הדידקטי יילמד במקביל ללימוד הקורס פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל.

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.