האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55474 סמינר דידקטי בהיסטוריה

55474 סמינר דידקטי בהיסטוריה‏1

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בהיסטוריה

תנאי קבלה: הקורס מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה.

הסמינר הדידקטי יהווה עיבוד של ההתנסות המעשית (‏פרקטיקום‎)‏ ובו ינותחו היבטים שונים הקשורים בתהליך הצפייה.

מבנה הקורס

במהלך הקורס ייערכו 9 מפגשים. המפגשים יוקדשו לליבון סוגיות הקשורות להוראה בפועל ולהתנסות בקטעי הוראה קצרים במסגרת מפגש של עמיתים.

הסמינר הדידקטי יילמד במקביל ללימוד הקורס פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה.

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.