האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55476 אוריינות מחקר בחינוך

55476 אוריינות מחקר בחינוך‏1

שיוך: חינוך והוראה / תעודות הוראה

פיתוח הקורס: ד"ר אמירה רום

יועצת: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

הקורס אוריינות מחקר הוא קורס יישומי המזמן התנסות מעשית בניתוח ממצאי מחקר ומקנה דרכים לשימוש בנתונים כבסיס לתהליכי קבלת החלטות במסגרת הבית ספרית.

הקורס מאפשר למורה החדש לראות את המתרחש במערך הכיתתי והבית ספרי בעיניים מחקריות, לבחון תהליכים ולחפש דרכים לקידום המערך התוך בית ספרי ולשיפורו.

בין מטרות הקורס

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על מדריך למידה ועל מקראה (‏‏בעברית ובאנגלית‎‎)‏‏.

מתכונת הקורס

חובה להשתתף במפגש ההנחיה הראשון ובשניים האחרונים.


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.