האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55479 סמינר דידקטי בתקשורת

55479 סמינר דידקטי בתקשורת‏

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בתקשורת

תנאי קבלה: קבלה למסלול תעודת הוראה בתקשורת וקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת.

הסמינר הדידקטי מלווה את הפרקטיקום בהוראת התקשורת (‏55493‎)‏ במשך כל השנה וכולל עשרה מפגשי הנחיה שנתיים -– חמישה מפגשים בכל סמסטר, כל מפגש באורך שלוש שעות. למפגשים אופי סדנאי והם כוללים רפלקציות על העבודה המעשית ותרגול. עיקר העבודה בסמינר מבוסס על המידע שהסטודנטים יאספו במהלך הצפייה וההתנסות שלהם בכיתה והוא מיועד לאפשר להם ללמוד מההתנסות שלהם ושל עמיתיהם.

כמו כן הסטודנטים יכינו מערכי שיעור, יעבירו אותם במפגשים וידונו בהיבטים הקשורים לעבודת המורה בכיתה כגון, התייחסות לתכני הלימוד, ניתוח של שיטות הוראה (‏למשל שימוש בדיון הכיתתי כאמצעי הוראה, שאילת שאלות והעלאת דילמות‎)‏, טיפול בבעיות משמעת וניהול כיתה ועוד. במפגשי הסמינר ירכשו הסטודנטים מיומנויות, אסטרטגיות וכלי הוראה שונים, כגון מבחנים והערכה חלופית, מטלת ביצוע, כיתה הפוכה, גרפיטי, אקטואליה ועוד.

חובה להשתתף בכל מפגשי הסמינר הדידקטי