האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

55493 פרקטיקום בהוראת התקשורת

55493 פרקטיקום בהוראת התקשורת‏

שיוך: תעודות / תעודת הוראה בתקשורת

תנאי קבלה: קבלה למסלול תעודת הוראה בתקשורת וקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת.

ההכשרה נועדה ל"תרגם" את הידע למעשה הפרקטי ומכאן שמה פרקטיקום. ובמסגרת ההכשרה יתנסו הסטודנטים בהוראת התקשרות וישהו כשמונה-עשר שעות שבועיות במגמות תקשורת בבתי ספר תיכון במשך שנת לימודים שלמה. בשעות אלה יצפו הסטודנטים בעבודתם של מורים ותיקים, יתכננו מערכי שיעור ויתנסו בעצמם בהוראה ובניהול הכיתות של המורים המאמנים של. במסגרת שעות השהייה ישתתפו הסטודנטים גם בפעילויות בית הספר כדי להכיר את מערך העבודה הבית-ספרית.

השיבוץ לבתי הספר באחריות ראש התכנית ללימודי תעודת הוראה בתקשורת ומרכז/ת הוראת הקורס, שתקיים במשך השנה בבתי הספר ביקורים ותצפיות בשיעורים, המיועדים להעריך את הסטודנטים-המורים.