האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

91412 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך

91412 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך‏

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך

לא נדרש ידע קודם.

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

הרבה מהמחקר בפסיכולוגיה ובחינוך מתוכנן ומבוצע על ידי חוקר, ושותפים לו נחקרים שממלאים שאלונים, פותרים בעיות או שותפים לניסוי במעבדת מחקר. במסגרת הקורסים המתודולוגיים לומדים הסטודנטים לפסיכולוגיה ולחינוך את הנדרש מחוקר בתחום: את עקרונות תכנון המחקר, איסוף הנתונים, עיבודם והסקת המסקנות. הקורס הנוכחי נועד לאפשר לסטודנטים לחוות את המחקר כמשתתף בו.

מבנה הקורס

הקורס אינו קורס רגיל. במסגרתו על הסטודנטים לקחת חלק פעיל כמשתתפים במחקר/ים בפסיכולוגיה וחינוך. עמידה בקורס זה מחייבת השתתפות בשלוש שעות של מחקר. סיום חובת ההשתתפות במחקר הוא תנאי קבלה לקורסים אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏ ופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏ ולקורסים מתקדמים בפסיכולוגיה ובחינוך. מילוי חובה זו חל רק פעם אחת ומהווה מילוי החובה עבור כל הקורסים שהוא מהווה תנאי קבלה אליהם.

תיאור המחקרים

המחקרים בהם ישתתפו הסטודנטים יהיו בעיקר משני סוגים:

א.

מחקרי מעבדה המתבצעים ברובם במעבדה לפסיכולוגיה ולחינוך שבקמפוס האוניברסיטה הפתוחה. (‏ברוב הניסויים הסטודנטים מבצעים מטלות כתובות או מטלות מחשב.‎)‏

ב.

מחקרים המתבססים על שאלונים ו/או ראיונות.

המחקרים נערכים במסגרת עבודתם המחקרית/מדעית של סגל המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה או במסגרת חלק מעבודותיהם הסמינריוניות האמפיריות של סטודנטים לפסיכולוגיה ו/או חינוך.

ככלל, כל המחקרים שנחקריהם הם בני אדם עוברים אישור של ועדת אתיקה כדי להבטיח שהם עומדים בעקרונות האתיקה של המחקר הפסיכולוגי.

הרשמה

ההרשמה נעשית דרך שאילתא: תפריט פניות בנושא הרשמה – הרשמה למחקר. ניתן לפנות גם בפנייה ישירה אל "מתאם המחקרים" במחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, בכתובת דואר אלקטרוני: asisc@openu.ac.il. ההרשמה לקורס זה היא ללא תשלום שכר לימוד.