האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

91416 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים - אלגברה לינארית

91416 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים - אלגברה לינארית‏1

שיוך: סדנות ומכינות / סדנות והשלמות לתואר שני

תנאי קבלה: ההרשמה לקורס מותנית באישור של ועדת הקבלה לתכנית.

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס: ד"ר ציפי ברגר, פרידה חינקס-ורבין

יועצת: פרופ' ציפי ארליך

קורס זה הוא אחד מקורסי ההשלמה לסטודנטים בתכנית ה-MBA, ונועד לספק להם את הרקע המתמטי הדרוש ללימודים. הקורס נדרש ממועמדים לתכנית שלא למדו קורס המקביל לו בתוכן ובהיקף במסגרת לימודיהם הקודמים.

חומר הלימוד

הקורס מורכב מיחידות לימוד של הקורס נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏10444‎)‏, לפי הפירוט הבא:

פרק III

אלגברה לינארית: תשתית

פרק 7

מערכות לינאריות

פרק 8

מרחבים לינאריים

פרק 9

מטריצות

פרק 10

דטרמיננטות


1 לפרטי תשלום ראו טבלת שכר לימוד לקורסים ספציפיים.