האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

91462 עברית כשפה שנייה

91462 עברית כשפה שנייה‏1

שיוך: מדעי הרוח / לשון עברית

לא נדרש ידע קודם.

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס: פרופ' מאיה פרוכטמן (‏אחראית אקדמית‎)‏, ד"ר אורנה בן נתן, ד"ר סיגל שלמה

יועצים: פרופ' תמר סוברן, ד"ר רפיק אבו-באכר, ד"ר בתיה צור

מטרת הקורס לשפר את הבנת הנקרא ואת יכולת ההבעה בכתב של מי שאינו דובר עברית כשפה ראשונה. הקורס מיועד למי שכבר למד עברית כשפה שנייה, וידיעותיו בעברית הן ברמה בינונית לפחות. הקורס מקנה כלים להבנה טובה יותר של טקסטים, ומכין לקראת כתיבת המטלות הנדרשות במסגרת הלימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה הפתוחה.

בין נושאי הלימוד:

במהלך הקורס ייערכו סדנות כתיבה פרטניות לסטודנטים לפי הצורך, ולכן נדרשת השתתפות פעילה במפגשים.


1 לפרטי תשלום ראו טבלת שכר לימוד לקורסים ספציפיים.

2 קורס זה אינו נלמד מסמסטר ג2022.