האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

91466 יסודות הערבית הספרותית ב

91466 יסודות הערבית הספרותית ב‏

שיוך: לימודי שפות / ערבית כשפה זרה

תנאי קבלה: סיום בהצלחה של הקורס יסודות הערבית הספרותית א או מבחן מיון.

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס: חיים נסים (‏ראש צוות הפיתוח‎)‏, יוסף אבוהב, עמליה השכל, לימור לביא, צאלח סואעד, עמיקם רז

אחראי אקדמי: פרופ' מוסטפא כבהא

הקורס יסודות הערבית הספרותית ב הוא קורס סמסטריאלי שנועד להקנות יכולת קריאה של טקסטים פשוטים וכרוניקה קלה בעיתונות הערבית. בקורס יושם דגש על העשרת אוצר המילים, על לימוד שיטתי של הדקדוק ועל סוגיות תחביריות.

סטודנטים שנבחנו בבחינת הבגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות לימוד או סטודנטים שיקבלו פטור במבחן מיון, יהיו פטורים מקורס זה.