האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

91494 אוריינות אקדמית

91494 אוריינות אקדמית‏1

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס: ד"ר אורנה בן נתן

ייעוץ: פרופ' פרופ' מאיה פרוכטמן

הקורס אוריינות אקדמית הוא קורס שנועד לשפר את מיומנויות הסטודנטים בקריאת מאמרים ובכתיבת עבודות ומאמרים אקדמיים.

מטרות הקורס

  • להכשיר את הסטודנטים לקרוא טקסטים בקלות ובמיומנות

  • להקנות לסטודנטים ערכים של בהירות הטקסט, ארגונו ולכידותו

  • להקנות לסטודנטים ידע בתחום תקינות הלשון, בהירות הסגנון, חקר השיח ומבנה הטקסט

  • להדריך את הסטודנטים בכתיבת עבודה אקדמית עיונית, לתרגל כתיבת טקסט טיעון ולהקנות את המיומנויות הנדרשות בכתיבה

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר אוריינות אקדמית, מאת אורנה בן נתן ודולי לוי

מתכונת הקורס

  • המפגשים ייערכו במתכונת וירטואלית

  • הקורס כולל 6 מטלות, מהן אחת חובה


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.