האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

91494 אוריינות אקדמית

91494 אוריינות אקדמית‏1

שיוך: סדנות ומכינות / סדנות

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס: ד"ר אורנה בן נתן

ייעוץ: פרופ' פרופ' מאיה פרוכטמן

הקורס אוריינות אקדמית הוא קורס שנועד לשפר את מיומנויות הסטודנטים בקריאת מאמרים ובכתיבת עבודות ומאמרים אקדמיים.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר אוריינות אקדמית, מאת אורנה בן נתן ודולי לוי

מתכונת הקורס


1 הקורס אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.