האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה‏1

שיוך: סדנות ומכינות / סדנות

לא נדרש ידע קודם.

הסדנה אינה מקנה נקודות זכות

פיתוח הסדנה: יחזקאל נוימן

מטרת הסדנה

להקנות או לרענן ידע מתמטי ברמה תיכונית, הדרוש ללימוד הקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏,2 קורסי המבוא בסטטיסטיקה וקורסי המבוא בכלכלה.

קורסים אחדים מבין אלה הם חובה במסלולי לימוד לקראת מגוון תארים, כגון:

קהל היעד

סטודנטים שרמת ידיעותיהם במתמטיקה היא של בגרות בהיקף מצומצם (‏3 י"ל‎)‏, וכן סטודנטים שלמדו מתמטיקה בהיקף מורחב (‏4 או 5 י"ל‎)‏, אך לא עסקו בה זה זמן רב, או שהישגיהם היו נמוכים.

מבנה הסדנה

הסדנה מבוססת על הוראה פרונטלית. היא נמשכת שמונה שבועות, ומתקיימת בכל מרכז לימוד שמספר הנרשמים בו מצדיק את פתיחתה. בכל שבוע יש מפגש של ארבע שעות. החומר הנלמד מתורגל בעבודות בית שנבדקות על-ידי המנחים. לא תהיה בחינת גמר בתום הסדנה. ההשתתפות בסדנה אינה בגדר חובה לשום סטודנט, והיא לא תקנה נקודות זכות אקדמיות או כל זכות אחרת.

מועדי הוראה

הסדנה מוצעת פעמיים בשנה, פעם בסמסטר הקיץ (‏לקראת סמסטר הסתיו‎)‏ ופעם נוספת במחצית השנייה של סמסטר הסתיו (‏לקראת סמסטר האביב‎)‏.

נושאי הלימוד


1 לפרטי תשלום ראו טבלת שכר לימוד לקורסים ספציפיים.

2 לקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏‏20406‎‎)‏ נדרש ידע תיכוני בנושאים נוספים שאינם נכללים בסדנה.