האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה‏1

שיוך: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

לא נדרש ידע קודם.

הסדנה אינה מקנה נקודות זכות

פיתוח הסדנה: יחזקאל נוימן

מטרת הסדנה

להקנות או לרענן ידע מתמטי ברמה תיכונית, הדרוש ללימוד הקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏,2 קורסי המבוא בסטטיסטיקה וקורסי המבוא בכלכלה.

קורסים אחדים מבין אלה הם חובה במסלולי לימוד לקראת מגוון תארים, כגון:

  • בוגר אוניברסיטה בניהול ובכלכלה.

  • בוגר אוניברסיטה בניהול ובמדעי המחשב-מערכות ויישומים.

  • בוגר אוניברסיטה בכלכלה ובמדעי המחשב-מערכות ויישומים.

  • בוגר אוניברסיטה בחינוך: מגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה ובמדעי המחשב-מערכות ויישומים.

קהל היעד

סטודנטים שרמת ידיעותיהם במתמטיקה היא של בגרות בהיקף מצומצם (‏3 י"ל‎)‏, וכן סטודנטים שלמדו מתמטיקה בהיקף מורחב (‏4 או 5 י"ל‎)‏, אך לא עסקו בה זה זמן רב, או שהישגיהם היו נמוכים.

מבנה הסדנה

הסדנה מבוססת על הוראה פרונטלית. היא נמשכת שמונה שבועות, ומתקיימת בכל מרכז לימוד שמספר הנרשמים בו מצדיק את פתיחתה. בכל שבוע יש מפגש של ארבע שעות. החומר הנלמד מתורגל בעבודות בית שנבדקות על-ידי המנחים. לא תהיה בחינת גמר בתום הסדנה. ההשתתפות בסדנה אינה בגדר חובה לשום סטודנט, והיא לא תקנה נקודות זכות אקדמיות או כל זכות אחרת.

מועדי הוראה

הסדנה מוצעת פעמיים בשנה, פעם בסמסטר הקיץ (‏לקראת סמסטר הסתיו‎)‏ ופעם נוספת במחצית השנייה של סמסטר הסתיו (‏לקראת סמסטר האביב‎)‏.

נושאי הלימוד

  • התכנים הנלמדים נבחרים מבין הנושאים הבאים (‏לעתים בהתאמה לצרכים הייחודיים של כל קבוצת לומדים‎)‏:

  • אלגברה בסיסית – נוסחאות כפל מקוצר, חוקי חזקות, פירוק לגורמים, פתרון משוואות פשוטות

  • תורת הקבוצות – סימונים ופעולות בין קבוצות

  • פונקציות – מושגי יסוד, הפונקציה הלינארית, הפונקציה הריבועית, גרפים של פונקציות פשוטות, הפונקציה המעריכית, הפונקציה הלוגריתמית

  • טריגונומטריה – לפי הצורך

  • הנגזרת


1 לפרטי תשלום ראו טבלת שכר לימוד לקורסים ספציפיים.

2 לקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏‏20406‎‎)‏ נדרש ידע תיכוני בנושאים נוספים שאינם נכללים בסדנה.