האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה‏1

שיוך: סדנות ומכינות / סדנות

לא נדרש ידע קודם.

הסדנה אינה מקנה נקודות זכות

פיתוח הסדנה: יחזקאל נוימן

מטרת הסדנה

להקנות או לרענן ידע מתמטי ברמה תיכונית, הדרוש ללימוד הקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏, קורסי המבוא בסטטיסטיקה וקורסי המבוא בכלכלה.

קורסים אחדים מבין אלה הם חובה במסלולי לימוד לקראת מגוון תארים, כגון:

קהל יעד

סטודנטים שרמת ידיעותיהם במתמטיקה היא של בגרות בהיקף מצומצם (‏3 י"ל‎)‏, וכן סטודנטים שלמדו מתמטיקה בהיקף של 4 י"ל אך לא עסקו בה זמן רב או שהישגיהם היו נמוכים.

מבנה הסדנה

הסדנה מבוססת על הוראה פרונטלית במתכונת של מפגש שבועי. היא מתקיימת במרכזי הלימוד של האו"פ ולעיתים גם בהוראה מקוונת. החומר הנלמד מתורגל בעבודות בית שנבדקות על ידי המנחים. לא תהיה בחינת גמר בתום הסדנה. ההשתתפות בסדנה אינה בגדר חובה לשום סטודנט והיא לא תקנה נקודות זכות אקדמיות או כל זכות אחרת.

מועדי הוראה

הסדנה מוצעת פעמיים בשנה, בסמסטר א ובסמסטר הקיץ.

נושאי הלימוד


1 לפרטי תשלום ראו טבלת שכר לימוד לקורסים ספציפיים.