יצירת קשר

 
מדור אופג'וב
טל': 09-7781504
פקס: 09-7780634
 
השירות ניתן לסטודנטים ולבוגרי האוניברסיטה הפתוחה