סיוע לסטודנטים מהמגזר החרדי

שילוב חרדים באקדמיה הפך בשנים האחרונות ליעד של קובעי המדיניות, בהם המועצה להשכלה גבוהה, המקדישה לנושא תשומת לב רבה ומקצה לו משאבים ייעודיים.
 
חרדים שמבקשים לרכוש תואר אקדמי, במטרה לרכוש מקצוע ולהשתלב בשוק העבודה, עומדים בפני אתגרים שונים, כמו הצורך לגשר על פערי השכלה, להתמודד עם הבדלי תרבות, ולשלב לימודים עם חיי משפחה ולחצי פרנסה.
 
הודות למודל הייחודי והגמיש שלה, האוניברסיטה הפתוחה (האו"פ) מתאימה לציבור המעוניין ללמוד לתואר ובו בזמן לשמור על אורח חיים חרדי. באו"פ פועלת תכנית אינגבורג ואיירה רעננערט, תכנית מיוחדת שמטרתה להגדיל הן את מספר הסטודנטים החרדים בשורותיה, והן את שיעור המשלימים את לימודיהם לתואר. התכנית היא אמצעי נוסף למימוש ייעודה המרכזי של האו"פ: הנגשת השכלה גבוהה ברמה אוניברסיטאית לאוכלוסיות רחבות ככל האפשר. ועדת היגוי, המורכבת מבכירי הסגל האקדמי של האוניברסיטה וממומחים לשילוב חרדים בחברה הישראלית, מלווה את הפרויקט. רכזים בני הקהילה החרדית מנגישים למתעניינים את אפשרויות הלימוד באו"פ ומלווים סטודנטים מציבור זה במהלך תקופת הלימודים. נשיאת אגודת הידידים של האו"פ בארה"ב, גב' אינגבורג רעננערט, נרתמה אף היא באופן אישי לסייע במימון התכנית ולאפשר את הרחבתה בזכות התאמתה הבולטת למאפיינים הייחודיים שלאו"פ יש להציע והחיוניות שהיא רואה בקיומה.
 
לפרטים על התכנית:
חיים לוריא - רכז ליווי אקדמי
דוא"ל:  haredim@openu.ac.il  טל': 09-7782170, 058-3262389
 
גופים חיצוניים המעניקים מלגות למגזר החרדי:
פתח הכל