תואר ראשון בתכנית מובנית-קבוצתית

שיטת הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים גמישות רבה בקביעת קצב התקדמותם בלימודים ובבחירת סדר לימוד הקורסים במהלך הלימודים לתואר ראשון. עם זאת, לטובת סטודנטים המבקשים ללמוד באופן אינטנסיבי, להקדיש את מרבית זמנם ללימודים ולסיים את לימודיהם לתואר ראשון בפרק זמן של 4-3 שנים, מוצעות תכניות לימודים מובנות בחלוקה לפי סמסטרים ובלימודים בקבוצות ייעודיות שתילמדנה ביחד את כל קורסי התכנית הרלבנטית ביומיים מרוכזים בשבוע. התכניות המובנות מוצעות בתחומי דעת אחדים, בכמה מרכזי לימוד, והן מיועדות לסטודנטים חדשים וכן לסטודנטים שלמדו קורס אחד או שניים בתכנית הרלבנטית.

כדי להירשם לקבוצה מובנית חובה לקבל יעוץ ואישור יועץ להרשמה.

פתיחת קבוצה מובנית מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

לפרטי הרשמה ראו : אתר הרשמה.

בשלב זה מוצעות קבוצות מובנות לתכניות לימודים אחדות במרכזי לימוד נבחרים. התכניות אינן זהות ואותה תכנית לתואר יכולה להילמד בהרכבים שונים של קורסים במרכזים שונים.

תכניות מובנות-קבוצתיות לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר ב2018:

קמפוס חיפה
בוגר במדעי המחשב במסלול התמחות באבטחת המרחב המקוון (מסלול לימודים של ארבע שנים)


תכניות מובנות-קבוצתיות לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר א2018:

קמפוס חיפה
בוגר בניהול (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)
בוגר במדעי החיים כולל קורסי הליבה הנדרשים להגשת מועמדות ללימודי רפואה (מסלול לימודים של ארבע שנים)
בוגר במדעי המחשב במסלול התמחות באבטחת המרחב המקוון (מסלול לימודים של ארבע שנים)

קמפוס רמת אביב
בוגר בניהול ובכלכלה (מסלול לימודים של ארבע שנים)
בוגר במדעי המחשב (מסלול לימודים של ארבע שנים)

קמפוס מל"י
בוגר בניהול (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)

קמפוס ואדי ערה בגבעת חביבה
בוגר בפסיכולוגיה עם חטיבה בחינוך מיוחד (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)
בוגר באמנויות (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)

קמפוס בית יציב
בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך: תכניות לימודים ושיטות הוראה (מסלול לימודים של ארבע שנים)

תכנית מובנית בהוראה מקוונת במסלול מדיה חדשים ואקטיביזם פוליטי

בנוסף לתכניות המפורטות לעיל מוצעת החל מסמסטר א2018 תכנית לימודים חדשה לתואר בוגר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובתקשורת במסלול מדיה חדשים ואקטיביזם פוליטי. כל קורסי התכנית נלמדים בהוראה מקוונת (דרך האינטרנט).

תכניות מובנות-קבוצתיות לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר ב2017:

קמפוס חיפה
בוגר בפסיכולוגיה (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)
בוגר במדעי המחשב (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)

קמפוס רמת אביב
בוגר בניהול ובכלכלה (מסלול לימודים של ארבע שנים)
בוגר במדעי המחשב (מסלול לימודים של ארבע שנים)

קמפוס מל"י
בוגר במדעי החברה והרוח (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)

קמפוס ואדי ערה בגבעת חביבה
בוגר במדעי החברה בהדגשת תקשורת (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)
בוגר באמנויות (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)

קמפוס בית יציב
בוגר בניהול ובכלכלה (מסלול לימודים של ארבע שנים)

תכניות מובנות-קבוצתיות לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר א2017:

קמפוס חיפה
.B.A בניהול (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)

גבעת חביבה (קמפוס ואדי ערה)
.B.A באמנויות (מסלול לימודים של שלוש שנים וחצי)

קמפוס רמת אביב
.B.Sc במדעי המחשב (מסלול ארבע שנתי)

קמפוס ירושלים (מל"י)
.B.A בניהול ובכלכלה (מסלול ארבע שנתי)

קמפוס באר שבע (בית יציב)
.B.A בניהול ובכלכלה (מסלול ארבע שנתי)