לדלג על תפריט ראשי

      Home Page 

Simona Ginsburg, Associate Professor

Contact Info

The Open University of Israel 1 University Road, P. O. Box 808, Raanana 43107
Email:simona@openu.ac.il

Additional Information

Birth: New York, 19.9.1947
Immigration: 1948
Marital Status: Spouse, two children