לימודי אנגלית כשפה זרה

קבלת תואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה מותנית בהוכחת ידע באנגלית. יתר על כן, העמידה בדרישות האנגלית היא תנאי קבלה לכל הקורסים המתקדמים של האוניברסיטה הפתוחה, בכל תחומי הלימוד. לשם כך, האוניברסיטה הפתוחה מציעה קורסים ברמות טרום-בסיסי, בסיסי ומתקדמים. כמו כן, לסטודנטים בעלי רמת אנגלית נמוכה מטרום בסיסי א מוצעת סדנת גישור ידע באנגלית. מטרת קורסים אלה הינה להקנות לסטודנטים כישורים בקריאת טקסטים באנגלית ברמה אקדמית ולאפשר לכל סטודנט להתקדם בהדרגה לרמת הפטור הנדרשת לתואר. 
כדי לקבוע את רמת הידע באנגלית, על כל הסטודנטים להשתתף בהליך המיון לרמות באנגלית המתואר בסעיף הליך המיון לרמות באנגלית להלן. בעלי שליטה מספקת בשפה ימוינו בהליך זה לרמת פטור מלימוד אנגלית כשפה זרה. האחרים ילמדו אנגלית בהדרגה בהתאם לרמה שנקבעה להם בהליך המיון (כמפורט להלן) ועד לרמה של פטור.
הקורסים באנגלית כשפה זרה מתוארים בסעיף הקורסים באנגלית כשפה זרה להלן.

מועדי ההרשמה, מועד פתיחת הסמסטר וסיומו בקורסים באנגלית שונים לעתים מן המועדים של הקורסים האקדמיים.

לתשומת לבכם, החל מסמסטר א2016 שמות הקורסים באנגלית שונו כדלקמן:

שם הקורס הישן

שם הקורס החל מ-א2016

רמה A (במסלולים השונים) מתקדמים ב       31001, 31010, 31011, 31015, 31022
רמה B מתקדמים א        61133
רמה C בסיסי                61134
רמה D טרום בסיסי ב      61135     
רמה E טרום בסיסי א      61136

חובה לקבוע את הסיווג לרמה באנגלית (במבחן מיון או במבחן פסיכומטרי או על סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת) וללמוד את קורסי האנגלית כבר בשלבים הראשונים של הלימודים לתואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה.

להלן הדרישות לעמידה בחובת לימודי אנגלית במהלך הלימודים האקדמיים:

סטודנטים אשר לא יעמדו בדרישות אלה, לא יוכלו להמשיך את לימודיהם האקדמיים עד אשר יעמדו בדרישות.

הליך המיון לרמות באנגלית

הרמה הנוכחית באנגלית של כל סטודנט נקבעת באוניברסיטה הפתוחה על-סמך אחד ממבחני המיון המתוארים בהמשך או על-סמך גיליון ציונים המעיד על לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת.

קביעת רמה באנגלית על-סמך מבחן מיון

על סטודנטים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית לשלוח (‏או להביא‎)‏ למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית (‏מכתב מקורי שנשלח מהמרכז הארצי + צילום שעליו חותמת נאמן למקור‎)‏, ורמתם הנוכחית תיקבע על פי התוצאות באנגלית בבחינה זו.

מבחן אמי"ר/ם

סטודנטים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית או שאינם רוצים שרמתם באנגלית תיקבע לפי הציון באנגלית שהשיגו בבחינה זו, יכולים לגשת למבחן אמי"ר (‏אנגלית מיון רמות‎)‏הערה1 או למבחן אמיר"ם (‏אנגלית מיון רמות ממוחשב‎)‏.הערה2

הכינוי מבחן אמי"ר ישמש בהמשך לצורך התייחסות לשני מבחני המיון גם יחד.

מבחני אמי"ר/ם מתקיימים פעמים אחדות בשנה, ומתבצעים באמצעות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
הרשמה לבחינת אמיר"ם מתבצעת באמצעות האו"פ.
לפרטים ולהרשמה לבחינת אמי"ר יש לפנות לאתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il

פרטים על מועדי מבחן אמי"ר/ם אפשר לקבל במערכת שאילתא או במוקד הפניות והמידע בטלפון 09-7782222 או בקול-האו"פ בטלפון 09-7781111. פרטים נוספים ראו גם טבלה 3 בפרק ההרשמה

על סמך הציון באחד ממבחני המיון, יקבע מרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה שסטודנטים זכאים לפטור מלימוד אנגלית כשפה זרה, או יסווג אותם לאחת מהרמות טרום בסיסי א – מתקדמים ב.

הסבר נוסף על  בחינות אמי"ר/ם והליך המיון אפשר לראות  בסרטון שבקישור זה.

 

מבחן מיון לסטודנטים ברמה נמוכה מרמה טרום בסיסי א

על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 13.6.2013, כל הסטודנטים נדרשים להיבחן במבחן מיון חיצוני (אמי"ר/ם או פסיכומטרי) על מנת לקבוע את רמתם באנגלית. סטודנטים שציונם 159 ומטה או 59 ומטה במבחנים אלה נדרשים לגשת למבחן מיון פנימי טרם הרשמתם על מנת לקבוע התאמתם לקורס טרום בסיסי א. המבחן אינו כרוך בתשלום.

עם פרסום מועדי הבחינה בסמסטר הנוכחי אפשר לבצע הרשמה באחד מהאמצעים הבאים:

חשוב! לתיאום בחינה בתנאים מיוחדים ובכפוף לזכאות (מבחן עם דיסק/תוספת זמן), יש ליצור קשר עם המחלקה ללקויות למידה בטלפון : 09-7781958.

הטבלה שלהלן מפרטת את הרמה שאליה יסווגו הסטודנטים לפי ציוני מבחני אמי"ר/ם ולפי ציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

הציון במבחן אמי"ר הציון במבחן אמיר"םהערה3 הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטריתהערה3 רמת הקורס באנגלית
234 ומעלה 134 ומעלה 134 ומעלה פטור מחובת לימוד אנגלית

220-233

200-219

185-199

170-184

150-169*

120-133

100-119

85-99

70-84

50-69*

120-133

100-119

85-99

70-84

50-69*

מתקדמים ב

מתקדמים א

בסיסי

טרום בסיסי ב

טרום בסיסי א

* לסטודנטים שקיבלו ציון 159 ומטה או 59 ומטה במבחן אמי"ר/ם או פסיכומטרי קיים קריטריון נוסף בקבלה לקורס אנגלית טרום בסיסי א והוא מבחן מיון פנימי במחלקה לאנגלית.

קביעת רמה באנגלית על-סמך לימודי אנגלית באוניברסיטה אחרת

סטודנטים שלמדו אנגלית באוניברסיטה אחרת, יכולים להעביר למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה את גיליון הציונים הרלוונטי (‏מקור + צילום‎ חתום בחותמת נאמן למקור)‏. על-סמך מסמכים אלה תבדוק הוועדה להכרה בלימודים קודמים של האוניברסיטה הפתוחה אם אפשר לפטור אותם מחובת לימוד אנגלית או תסווג אותם לרמת האנגלית המתאימה.

הקורסים באנגלית כשפה זרה

כאמור, האוניברסיטה הפתוחה מציעה מערכת קורסים באנגלית בחמש רמות לימוד: טרום בסיסי א – מתקדמים ב וכן סדנת גישור לסטודנטים שרמתם נמוכה מטרום בסיסי א. הליך המיון שתואר לעיל קובע לכל הסטודנטים שאינם פטורים מלימודי אנגלית כשפה זרה, באיזו רמה עליהם להתחיל את לימודי האנגלית שלהם באוניברסיטה הפתוחה. מרמה זאת עליהם להגיע עד לרמה הגבוהה – מתקדמים ב.

החל מסמסטר סתיו תשע"ו (א2016), סטודנטים המסווגים לרמה טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב, ילמדו את הקורס על פי סיווגם. סטודנטים המסיימים את הקורס טרום בסיסי א בהצלחה ימשיכו את לימודי האנגלית בקורס אנגלית בסיסי, כך שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו ארבעה סמסטרים בלבד. לשם ההבהרה, הקורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני טרום בסיסי ב.

שימו לב: קורסי האנגלית בכל הרמות אינם מקנים נקודות זכות.


את מתקדמים ב אפשר ללמוד בחלופה המותאמת לתלמידי מדעי הרוח (‏31010‎)‏ או לתלמידי מדעי החברה (‏יש לבחור 31011 או 31015‎)‏ או לתלמידי מדעים (‏31001‎)‏. הקורס בין-תחומי וירטואלי: מתקדמים ב (‏31022‎)‏ מתאים לסטודנטים הלומדים מדעי החברה או מדעי הרוח. עמידה בדרישות של קורס באנגלית מתקדמים ב, בכל חלופה שהיא, משמשת הוכחת ידע באנגלית ברמה הנדרשת לתואר בוגר.

אם מספר הסטודנטים בקורסי אנגלית מתקדמים ב אינו מצדיק פתיחת קבוצה במרכז לימוד כלשהו, ייתכן שיהיו קבוצות "מעורבות" של כמה קורסים מתקדמים ב שילמדו ביחד.

הקורסים מתקדמים ב (‏רמת המתקדמים‎)‏, בחלופות התחומיות, מוצעים רק בהנחיה מוגברת. את הקורס הבין-תחומי וירטואלי אפשר ללמוד רק בהנחיה מקוונת.

הקורסים בסיסי ומתקדמים א (‏רמות הביניים‎)‏ מוצעים בהנחיה מקוונת,‏הערה 4 בהנחיה רגילה.‏5 הערה

הקורסים טרום בסיסי א וטרום בסיסי ב מוצעים בהנחיה רגילה.‏הערה 5

קורסי אנגלית טרום בסיסי א – מתקדמים א מוצעים בשתי מתכונות של שכר לימוד. שכר לימוד ל"סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה" ושכר לימוד ל"סטודנט חיצוני". פרטים בפרק הרשמה.

לימודי אנגלית בסמסטר הקיץ

הקורסים בסיסי – מתקדמים ב נלמדים בקיץ בהנחיה רגילה, בהנחיה מקוונת או בלימודים אינטנסיביים כמוסבר בהמשך.

הקורסים טרום בסיסי א וטרום בסיסי ב נלמדים בקיץ בהנחייה רגילה.הערה4

לימודים אינטנסיביים בקיץ ברמות בסיסי – מתקדמים ב

בסמסטר הקיץ האוניברסיטה מאפשרת ללמוד ברצף, בזה אחר זה, במשך 10 שבועות בסך הכל, קורסים בשתי רמות עוקבות מבין הרמות בסיסי – מתקדמים ב. הלימודים בקורס השני מותנים בהצלחה בקורס הראשון – בשל האינטנסיביות של הקורסים יש רק מועד אחד למבחן הביניים ומועד אחד למבחן הגמר. סטודנטים יכולים לעבור לקורס העוקב רק אם עברו בהצלחה את שני המבחנים הללו וקיבלו בקורס ציון של 60 לפחות.

אפשרות זו מחייבת לימודים אינטנסיביים, הכוללים 3 עד 5 מפגשים בני 3 שעות בכל שבוע של הסמסטר, בשעות הבוקר (12:00-09:00) או בשעות הערב (20:00-17:00). לימודי אנגלית אינטנסיביים מתאימים רק לסטודנטים היכולים להקדיש להם את מרבית זמנם. סטודנטים העובדים גם בחודשי הקיץ עלולים לצאת נפסדים בגין המאמץ הכרוך בלימודים האינטנסיביים.

קבוצות ללימודים אינטנסיביים נפתחות בכל מקום בארץ שבו מספר הנרשמים מצדיק זאת. מומלץ להעדיף, במידת האפשר, את הלימודים בשעות הבוקר.

סדנת גישור ידע באנגלית – מכינה לקורס טרום בסיסי א

לסטודנטים שרמתם באנגלית נמוכה מרמה טרום בסיסי א , מציעה האוניברסיטה הפתוחה סדנת גישור ידע באנגלית (‏91428‎)‏. הסדנה מתקיימת בהנחיה מוגברת במתכונת פרונטלית וכוללת 15 מפגשים, ובמתכונת הוראה מקוונת.

לסדנה אפשר להתקבל על פי סיווג מתאים לקורס על-סמך מבחן של היחידה לאנגלית.

לפרטים נוספים אפשר לפנות ליחידה לאנגלית, בטלפון: 09-7781143.

מפגשי תגבור באנגלית

במסגרת מפגשי תגבור באנגלית, מתקיים תרגול נוסף בהבנת הנקרא באנגלית. התרגול נערך בקבוצות קטנות ומיועד לסטודנטים הרשומים לקורסים באנגלית וזקוקים לתגבור התרגול, נוסף על מפגשי ההנחיה בקורס.
סטודנטים שמתמידים להגיע למפגשים וממלאים את חובות הקורס ובכל זאת חווים קושי, יכולים לפנות למחלקה לאנגלית על מנת לבחון את האפשרות למתן סיוע בקורס. שימו לב: סיוע זה בא בנוסף למפגשים ולא במקומם. התרגול מתבצע במסגרת קבוצות קטנות.

הרשמה למפגשי התגבור נעשית באישורה של מיכל ברון אדלר, מרכזת התמיכה באנגלית, אליה יש לפנות בדואר אלקטרוני michalbar@openu.ac.il.

יצירת קשר

בכל שאלה הקשורה ללימודי האנגלית, אתם מוזמנים לפנות אלינו לדוא"ל english4u@openu.ac.il


הערה1 מבחן אמי"ר זהה במתכונתו למבחן באנגלית הכלול בבחינה הפסיכומטרית.

הערה2 מבחן אמיר"ם נערך מול מחשב, אך ההשתתפות בו אינה דורשת מיומנות בשימוש במחשב.

הערה3 בעת הסיווג לרמה מתורגמים הציונים לסקלת אמי"ר.

הערה5 הנחיה רגילה בקורסי האנגלית כוללת 78-39 שעות לימוד מלאות ומוצעת בשתי מתכונות: מפגשי הנחיה בכיתות במרכזי הלימוד ומפגשי הנחיה מקוונים (‏ראו מרכזי לימוד ומפגשי הנחיה‎)‏.