אופנט - אתר האוניברסיטה הפתוחה המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה mailto:events@openu.ac.il