המחלקה לניהול ולכלכלה - התכנית ללימודי תואר שני במינהל עסקים MBA

ערב עיון בנושא

שוק ההון והכלכלה הריאלית

שנה אחרי משבר המאה ולקראת העשור השני של המאה ה-21

יום שני, טו בחשון תש"ע, 2 בנובמבר 2009
17:15 התכנסות
17:30 מושב ראשון
ד"ר אריה נחמיאס, ראש תכנית ה-MBA, האוניברסיטה הפתוחה
שנה אחרי משבר המאה ולקראת העשור השני של המאה ה-21

ד"ר מיכאל שראל, ראש אגף כלכלה ומחקר, הראל ביטוח ופיננסים
הכלכלה הריאלית עם סיום 2009 – ולקראת 2010
18:45 הפסקה
19:00 מושב שני
אורי רבינוביץ, מנהל השקעות ראשי, הראל פיננסים
שיקולים בבניית תיק השקעות לקראת 2010

סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיא קרנות נאמנות
שינויים רגולטורים מרכזיים בתעשיית קרנות הנאמנות ותעודות
סיום משוער בשעה 20:00

ההשתתפות (ללא תשלום) בהרשמה מראש
בטלפון *3337 או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/capitalmarket