האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה             האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה

        המחלקה לניהול ולכלכלה

יום עיון בנושא

מס הכנסה שלילי והשפעתו על יחסי העבודה:
האם זה טוב או רע, ולמי?


יום העיון התקיים ביום חמישי, טו באייר תשס"ז, 3 במאי 2007
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)

החוק המוצע הוא חלק מהצעדים שהממשלה מציעה לצמצום ממדי העוני והגדלת ההשתתפות בכח העבודה. מטרת החוק להנהגת מס הכנסה שלילי היא צמצום העוני בקרב משפחות עובדות, באמצעות הגדלת ההכנסה מעבודה, במקום הסתמכות על גמלאות למיניהן. לחוק השלכות על מערכת יחסי העבודה. במסגרת יום העיון נתמקד בהשלכותיו על החוקים ועל הסכמי העבודה הקיימים, ונדון בשאלה: האם ההצעה טובה או רעה, ולמי?

08:30
התכנסות
09:00
דברי פתיחה:
מר חיים קמיניץ, מנחה יום העיון, האגודה לחקר יחסי העבודה
פרופ' אביעד חפץ, ראש המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
09:15 הרצאת פתיחה: פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל
מר רביב סובל, סגן הממונה על אגף התקציבים, משרד האוצר
ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מאקרו, המרכז לכלכלה מדינית
דיון בהשתתפות הקהל
11:15 הפסקה
11:40 אבי ברק, ראש אגף העבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים
עו"ד אפרים ז'ילוני, יו"ר האגף לכלכלה ולחברה, ההסתדרות הכללית החדשה
עו"ס אתי פרץ, יועצת למדיניות חברתית, כלכלית וזכויות חברתיות
מר אבי טילמן, מרכז הקורס "כלכלת עבודה", האוניברסיטה הפתוחה
דיון בהשתתפות הקהל
14:00 למעוניינים ארוחת צהריים (במחיר של 26 ש"ח לאדם)