אירועים באוניברסיטה הפתוחה


 
ניהול חוויית לקוח - CEM
 
יום שני, י' באייר תשס"ט, 4 במאי 2009
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(החניה ללא תשלום)
 
17:00 התכנסות
   
17:30 דברי פתיחה: ד"ר אריה נחמיאס, ראש תכנית ה-MBA ,האוניברסיטה הפתוחה
   
  גב' יונת הראל-פרייס, מנהלת שרותי CEM
ניהול חוויית לקוח - תפיסת עולם ואבני דרך
   
  מר יוגב ברק, Current Business Management Director, HP Indigo Division
Total Customer Experience - A Winning approach
   
  מר אבי האובן, סמנכ"ל חטיבת לקוחות עסקיים בחברת Avis
חוויית לקוח בסטנדרטים בינלאומיים
   
  פאנל סיכום בהנחיית רינת שאנן-סצ'י, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
   
סיום משוער בשעה 20:15

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/consumer