הדיואן -  סמינר המכון לחקר יחסים יהודים נוצרים מוסלמים

המפגש יתקיים ביום רביעי, ג' באדר ב' תשע"ד, 5 במרץ 2014, בין השעות 10:15- 12:00
במרכז המבקרים, קרית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה. (הכניסה לחניה מצומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)אתם מוזמנים להשתתף במפגש של הדיואן
ד"ר פאבל מצייקו, החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית,
ישוחח בנושא:
"המתייהדים באצולה האירופית של המאה ה- י"ח"נשמח לראותכם