אגודת הפילוסופיה הישראלית החדשה
יום שני, יב בניסן תשס"ט, 6 באפריל 2009
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה (החניה ללא תשלום)
9:30 התכנסות ורישום
10:00 יו"ר: ד"ר אמיר הורוביץ, האוניברסיטה הפתוחה
ברכות: פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר בת-ציון עראקי קלורמן, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר יצחק (יאני) נבו, יו"ר אגודת הפילוסופיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הרצאת מליאה: מחשבות על שוויון
פרופ' אלעזר וינריב, האוניברסיטה הפתוחה
צפייה בשידור להקלטה
  קנבר כיתה 8 כיתה 7 כיתה 12
11:45 יו"ר: גדי פרודובסקי
צפייה בשידור   להקלטה

דליה דראי
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב):
הכוח הנורמטיבי של רצונות

דוד אנוך
(האוניברסיטה העברית):
ההשלכות הנורמטיביות של אובייקטיביות

מגיבים:
חגית בנבג'י
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)
יובל אילון
(האוניברסיטה הפתוחה)
יו"ר: אשר עידן

חנוך בן פזי
(אוניברסיטת בר-אילן):
עדות ואחריות

אליזבט גולדווין
(אוניברסיטת חיפה):
בין אתיקה למטאפיסיקה במקורותיו היהודיים של עמנואל לוינס

איתי אהרה
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב):
להכיר את עצמי, להכיר את אלוהים - דיון בסוג ההכרה השלישי באתיקה לשפינוזה
יו"ר: עובדיה עזרא

ענת אשר
(אוניברסיטת תל-אביב):
על האתי והאסתטי בדיאלוג פוליטאה לאפלטון

גל כץ
(אוניברסיטת תל-אביב):
האישי הפוליטי - הביקורת של סטנלי קאוול על תיאוריית הצדק של רולס

יאיר שליין
(האוניברסיטה הפתוחה):
משנה מזל משנה מוסר - היחס בין מזל ומוסר בין אריסטו לקאנט
יו"ר: חיים דעואל לוסקי

סרגיי סנדלר
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב):
שלוש רמות של היחס הדיאלוגי - בפילוסופיית השפה של בחטין וסביב שולחן האוכל

שלומית תמרי
(מכללת ספיר):
מרטין בובר ומוריס מרלו פונטי - על השאלה בנוגע לאחר

יעל לין
(מכללת אחוה):
הזמן שבינינו - דיאלוג כזמן אצל לוינס
13:15 אספה כללית שנתית הפסקת צהריים הפסקת צהריים הפסקת צהריים
  קנבר קרוגר כיתה 7 כיתה 12
14:15 יו"ר: יוסי דהאן
צפייה בשידור   להקלטה

שולחן עגול:
ספרו של חיים גנז:

A Just Zionism
(Oxford UP, 2008)

משתתפים:
ראם שגב
(האוניברסיטה העברית)
משה ברנט
(האוניברסיטה הפתוחה)
נעמי זוסמן
(מכון הרטמן)

מגיב: חיים גנז
(אוניברסיטת תל-אביב)
יו"ר: אליזבט גולדווין

אוריאל ברק
(אוניברסיטת בר-אילן):
פראנץ רוזנצווייג והקבלה - תעודה חדשה

איתמר תיאודור
(אוניברסיטת חיפה):
פרסונאליות, רציונליות ורב גוניות - הגישה המערבית מול הגישה ההודית

לידיה אמיר
(המכללה למנהל):
הפילוסופי והקומי
יו"ר: גל יחזקאל

שאול סמילנסקי
(אוניברסיטת חיפה):
האם אנו צריכים להצטער על שאנו קיימים?

אילה ניב
(אוניברסיטת בר-אילן):
זהות אישית - מה עומד מאחורי הדאגה המיוחדת של כל אדם כלפי עצמו?

הילי רזינסקי
(האוניברסיטה העברית):
פעולה על סמך רצייה
יו"ר: אסף וקסלר

אלי פיטקובסקי
(האוניברסיטה העברית):
שאלות על שאלות ואי-היקבעות

ארז פירט
(אוניברסיטת תל-אביב):
תקפותן של התנגדויות מבוססות קוואליה לפונקציונליזם
16:00 יו"ר: חגית בנבג'י
צפייה בשידור   להקלטה

Jeremy Wanderer
(University of Capetown):
Testimonial Injustice and Second Person Address

Amir Horowitz
(The Open Univrsity):
The Identification of Concept Extension

יו"ר: דניאל סטטמן

Yehuda J. Gellman
(BGU):
Dawkins Against God

שלומי מועלם
(אוניברסיטת בר-אילן):
הוויכוח בין הבריאתנות לדארוויניזם: נקודת המבט של ויטגנשטיין
יו"ר: נעם זהר

יורם קירש
(האוניברסיטה הפתוחה):
הפילוסופיה והמדע של האושר

גדי פרודובסקי
(האוניברסיטה העברית):
חוסר אופי או התדרדרותה של המידה הטובה - ביקורת על פרשנות נטורליסטית לניסויים בפסיכולוגיה חברתית
יו"ר: מריוס כהן

גל יחזקאל
(האוניברסיטה הפתוחה):
אובייקטיביות וחוקיות

אלעד ליסון
(אוניברסיטת בר-אילן):
אינסוף בתנועה הפיסיקאלית: על פיתרון מטאפיסי של מבוך הרצף אצל לייבניץ
17:30 יו"ר: דליה דראי
צפייה בשידור   להקלטה

לוי ספקטר
(אוניברסיטת סטוקהולם):
סגירות אפיסטמית וראיות

עפרה מגידור
(בליול קולג', אוניברסיטת אוקספורד):
טענות, הקשר ונגישות אפיסטמית
יו"ר: ראם שגב

נעם זהר
(אוניברסיטת בר-אילן):
מוסר בלחימה בשטח בנוי - ביטחון החיילים וסיכון האזרחים

דניאל סטטמן
(אוניברסיטת חיפה):
האם הדרישה למחול היא מותנית? הערה על ההבדל בין הנצרות ליהדות
יו"ר: סרגיי סנדלר

חיים דעואל לוסקי
(אוניברסיטת תל-אביב):
הפילוסופיה של אלוהים המקראי

יצחק בנימיני
(בצלאל ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב): אלוהים כמדריך ואלוהים כחוסם - פירוש הגותי לספר בראשית

ירון סיון
(אוניברסיטת תל-אביב):
גניאולוגיה של התרגום במחשבה היהודית
יו"ר: יאיר שליין

Simon Cook
(Cohen Institue):
The Politics of Political Economy: Adam Smith and Alfred Marshall

יאיר ברק
(אוניברסיטת תל-אביב):
תרבות התחרותיות מול הציוויליזציה האגונלית

נועם יורן
(אוניברסיטת בן-גוריון בנגב):
ההבדל בין היסטוריה לאבולוציה - לקחים מהמחשבה הכלכלית

אנא אשרו השתתפותכם בטלפון: 3337* או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/philosophy
תקצירים, פרטים בדבר סידורי הסעות באתר הכנס: www.telem.openu.ac.il/philosophy