המחלקה לניהול ולכלכלה


יום עיון בנושא
דיני התאגידים בראי התקופה
לכבוד צאתה לאור של סדרת הספרים: דיני תאגידים
מאת הדרה בר-מור
בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

יום שני, כה בסיוון תש"ע, 7 ביוני 2010
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)


16:30 התכנסות
17:00 דברי פתיחה
פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

דברי ברכה
פרופ' סיני דויטש, המשנה לנשיא ודיקן בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה
ד"ר ניצה גרי, ראש המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
17:30 יו"ר: פרופ' זאב סגל, החוג למדיניות ציבורית, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל־אביב

פרופ' אהרן ברק (נשיא בית המשפט העליון בדימוס), המרכז הבינתחומי, הרצליה
השפעת המשפט החוקתי על דיני החברות

פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, המרכז הבינתחומי, הרצליה
השפעת דיני החברות על המשבר הכלכלי

פרופ' הדרה בר-מור, סגנית דיקן בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה
עתידם של דיני הממשל התאגידי

סיום משוער בשעה 19:45


ההשתתפות ללא תשלום בהרשמה מראש
בטלפון *3337 או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/corporations