האוניברסיטה הפתוחה מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה על שם צ'ייס המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק האוניברסיטה הפתוחה


מודפס לעומת דיגיטלי: סוגיות בקריאת טקסט בעידן המחשב
בית מדרש משותף למרכז צ'ייס ולשה"ם
אולם קנבר
יח בטבת תשס"ז, 8 בינואר 2007, בין השעות 12:30-14:00


רקע: העלייה המתמדת בהיקף הטקסטים המקוונים הזמינים ברשת (למשל, כתבי עת מקצועיים ועיתונים יומיים) מעלה סוגיות הקשורות לאופנים ולתנאים בהם מעדיפים המשתמשים לקרוא טקסטים: בפורמט מודפס או בפורמט דיגיטלי. לשאלות אלה יש משמעות גדולה בעיצוב סביבות למידה מודרניות, ובפרט בעיצוב קורסים באו"פ, בה קיימת התלבטות מתמדת בדבר הדרכים המתאימות לשימוש בטקסטים מודפסים או בטקסטים דיגיטליים בהוראת הקורסים. סוגיות אלה יידונו במסגרת של לימוד משותף בבית המדרש הנוכחי.

תוכנית


פתיחה אבנר כספי, הצגת הסוגיות שיידונו במפגש

הצגת מחקרים (10-15 ד' כל הצגה):
  • רקפת אקרמן (אונ' חיפה): שיפוטי הבנה וזיכרון בתהליך למידה מטקסט מודפס לעומת טקסט דיגיטלי.
  • מאירה פריבמן (שה"ם ומרכז צ'ייס): ניווט ובעלות (ownership) בלימוד מטקסטים דיגיטליים
  • יורם עשת וניצה גרי (מרכז צ'ייס): קריאה ביקורתית בטקסט מודפס מול טקסט דיגיטלי.
דיון במליאה בהנחיית אבנר כספי
תקצירי ההרצאות
שיפוטי הבנה וזיכרון בתהליך למידה מטקסט מודפס לעומת טקסט דיגיטלי

רקפת אקרמן ומורי גולדשמיד, אוניברסיטת חיפה
התחושה הרווחת בציבור היא שכדי ללמוד לעומק טקסט שהתקבל דיגיטלית, עדיף להדפיס אותו. בהתאמה, סקר מקדים הראה שאנשים, בטווח גילאים רחב, סבורים שהם זוכרים ומבינים חומר טוב יותר כאשר הוא מוצג על נייר לעומת חומר המוצג על מסך המחשב. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון בצורה מבוקרת האם תהליך הלמידה שונה בין למידה ממסך המחשב לעומת למידה מנייר. ויסות עצמי של הלמידה לצורך זכירה והבנה מנותב על ידי שיפוטים מטה קוגנטיביים כגון שיפוט התקדמות הלמידה (Judgment Of Learning). טעויות בשיפוטים הללו, כגון תחושת הצלחה נמוכה/גבוהה יחסית לידע הנצבר בפועל, עלולות לגרום לטעויות בויסות הלמידה, כגון טעויות בהקצאת זמן למשימה, או טעויות בבחירת החומר בו מושקע הזמן הנתון. אם אכן אנשים מדייקים פחות בשיפוט חומר המוצג דיגיטלית, זה עלול להשפיע על ויסות הלמידה שלהם. ב- 3 ניסויים נערכה השוואה בין שיפוט וביצוע בלמידת טקסטים מנייר לעומת למידת אותם טקסטים המוצגים על מסך המחשב. נמצא שבהתאם לתחושה הרווחת יש הבדל בתוצאת הלמידה בין המדיות, כך שהרמת הביצוע בלמידה ממסך נמוכה מאשר בלמידה מנייר, אך ההבדל אינו נובע מהבדל ביעילות הלמידה ליחידת זמן, אלא מירידה בדיוק השיפוט המטה קוגנטיבי.

מאירה פריבמן: ממצאי המחקר
Navigation and Ownership for Learning in Electronic Texts: An Experimental Study.
Armitage U., Wilson, S. and Sharp, H. (2004), Electronic Journal of E-Learning, 2(2): http://www.ejel.org/volume-2/vol2-issue1/issue1-art17.htm
Feelings of ownership for learning are an important part of the learning process and should be encouraged in e-Learning environments. This paper presents two experimental studies investigating the effects of navigation aids on ownership for learning with electronic texts. Experimental findings revealed that designers should not assume that allowing learners greater control over their navigation through higher navigational freedom, or the ability to create their own navigation aids, will increase feelings of ownership for learning with electronic texts. The results of these studies have implications for those designing navigation in educational electronic texts.


יורם עשת וניצה גרי: קריאה ביקורתית בטקסט מודפס מול טקסט דיגיטלי.

The expansion of information resources in recent years challenges consumers with the need to employ critical thinking skills in reading news. Moreover, the co-existence of both printed and digital resources poses questions as to the ability of users to read news critically in multiple representation formats: the traditional printed and the digital, hypermedia-based newspaper formats. This research compares the critical ability of reading news in a print and a digital format, by two age-groups: high-school and college students. A variety of significant differences was found and is discussed in the paper. The most important finding is the better performance of the young participants (high school students) in reading digital news formats, and the better performance of the older participants (college students) in reading news in a print format. The paper discusses approaches for interpreting the results and for future studies. The Findings may provide designers, researchers and educators with useful guidelines for designing effective messages in the information age.


המלצות לקריאת רקע

Griffith, D.A., Krampf, R.F., Palmer J.W. (2001). The Role of Interface in Electronic Commerce: Consumer Involvement with Print versus On-Line Catalogs. International Journal of Electronic Commerce, 5: 135 - 153.

תקציר:
The theory of interface involvement is used to analyze the influence of physical-medium and content-presentation interfaces on consumer response. Consumer responses to print and Web-based catalog stimuli are examined. The results support interface-involvement theory, which holds that a print physical-medium interface is more effective than a Web-based physical-medium interface in stimulating consumer involvement with retailer offerings and a positive consumer response. They also indicate that media vividness and other elements of the content-presentation interface employable on a Web site stimulate higher levels of consumer involvement with retailer offerings and a more positive consumer response than a content-presentation

O’Hara, K., & Sellen, A. (1997). A Comparison of Reading Paper and On-Line Documents. Computer-Human Interaction, March, 22-27.

תקציר:
We report on a laboratory study that compares reading from paper to reading on-line. Critical differences have to do with the major advantages paper offers in supporting annotation while reading, quick navigation, and flexibility of spatial layout. These, in turn, allow readers to deepen their understanding of the text, extract a sense of its structure, create a plan for writing, cross-refer to other documents, and interleave reading and writing. We discuss the design implications of these findings for the development of better reading technologies.

Shaikh, D. (2004). Paper or pixels: What are people reading online? Usability News, 6.2 [On-line],
http://psychology.wichita.edu/surl/usabilitynews/62/online_reading_survey.htm


תקציר
This study evaluated the reading habits of Internet users across five document types - journal articles, news, newsletters, literature, and product information. Internet users completed an online survey indicating how likely they were to read a document online or on paper. Journal articles were primarily reported to be read in printed form, while documents such as online news, newsletters, and product reviews were reported to be read mainly online. Users reported that they tend not to use online sources for reading literature. Primary factors determining whether a document was printed or read online were size, importance, and intended purpose of document.